Undvik spänningar i din konstruktion

image_pdfimage_print

Att kunna mäta värmeledningsförmågan hos plast och lim underlättar dina beräkningar när du konstruerar i plast och när du använder lim i din konstruktion.

När du konstruerar med plast får utvidgningskoefficienten eller expansionskoefficienten som funktion av temperatur eller i vardagligt tal värmeledningsförmågan inte avvika för mycket. Du bygger annars in spänningar i din konstruktion p g a att egenskaperna mellan de olika materialen varierar för mycket. Materialens egenskaper skall ligga så nära varandra som möjligt.

Oavsett vilket material du konstruerar i, metall eller plast m fl, måste du känna till materialens värmedelningsförmåga. Använder du dessutom lim är det viktigt att du känner till även limmets värmeledningsförmåga.

Vi har tagit fram en ny metod som leder dig rätt.