Analys av återvunnen plast ger ny kunskap om lämplig användning

image_pdfimage_print

Ny forskning visar att det finns eftersökta men icke önskvädra metaller i barns leksaker och i förpackningsmaterial. När man återvinner dessa och sedan återbrukar materialet så smyger sig REEs (rare earth elements) in i materialet trots att det inte gör någon nytta där eller med flit har tillsats visar Dr Turner  från University of Plymouth i en artikel publicerad av Science Daily i februari 2021. REEs är olika metaller som oftast används vid elektronikframställning. Det Dr Turner förutom REEs fann är dessvärre även brom och antimon. Dessa ämnen ackumuleras i människan och i naturen och bryts ned väldigt långsamt. Detta har vi skrivit om otaliga gånger och riskerna med detta. Man kan stävja detta med kontrollerad återvinning och testning av materialet innan det används pånytt.