Miljöministern Karolina Skog besöker Paxymer och PP Polymer.

image_pdfimage_print

Plasten och dess för- och nackdelar, flamskydd, kemikalieskatten, mikroplaster i haven och bioresorberbara material diskuterades under besöket och ministern fick också en tur i både labb och produktion.

Onsdagen den 23 augusti besökte miljöministern Karolina Skog PP Polymer och systerföretaget Paxymer. Mötet gav utrymme för dialog efter det att vi visat runt i lokaler och vårt välutrustade laboratorium.
Karolina Skog berättade att regeringen i höst tillsätter en utredning om plast. Materialet plast kommer att få 100 miljoner i budgeten. Ambitionen är att Sverige skall vara en spelare i världssamfundet när det gäller att definiera nebrytbarhet, hållbarhet och en officiell definition av mikroplast. Alla dessa ämnen ligger våra företag varmt om hjärtat varför diskussionen blev mycket givande. Vi är överens om att plast och kemikalier behövs. ”Välj plastmaterial där det har en funktion.” sade Docent Swaraj Paul och fortsatte: ”Kemi kan skapa problem men genom att använda kemi kan man också lösa problem”. Det gäller att nyansera debatten och ta fram relevant kunskap så att konsumenten kan göra smarta val, det var vår gemensamma slutsats.

Ett annat ämne som diskuterades var kemikaliskatten och den olyckliga utformning som den tagit. Karolina Skog försäkrade att regeringen avser att noga följa, utreda effekten av och därefter följa upp skatten. Ministern hävdar att ambitionen är att den ska ge miljönytta och lyssnade till den kritik Amit Paul framförde. Se även artiklar från Kemivärlden Biotech och Plastforum.

Slutligen diskuterades även det nya CLAIM projektet som PP Polymer nu går in i. Ett EU projekt med budget på 6 mn€ med 19 olika kontrahenter i Europa med ambitionen att finna en lösning för att bryta ned mikroplaster i haven med hjälp av solljus. Lyssna: P1 Ekot inslag om CLAIM 24 aug 2017

”Det var en konstruktiv diskussion som förhoppningsvis leder till en förändrad syn av plast och polymerer från regeringens sida. Vi är övertygade om att de här materialen kommer lösa våra framtida utmaningar och dessutom kommer ge nya möjligheter till arbetstillfällen och ny svensk livskraftig industri.” säger Amit Paul, VD för Paxymer