Vascubone – EU ram 7 projekt

image_pdfimage_print

Som en av 14 olika organisationer har vi arbetat intensivt under året för att syntetisera och skala upp hybrid polymer scaffolds av biokompatibla material.

Forskningsprojektet är mycket välorganiserat och innehåller en intressant konstellation av organisationer både forskningsinstitutet såsom Fraunhofer i Stuttgart såsom Johnson o Johnsson multinationellt företag. Det är många parallella sessioner som arbetar. Vi tillsammans med KTH jobbar med biokompatibla material, Några arbetar med cell komponenter, kliniker arbetar med prekliniska test och sedan kliniska test.

Det är oerhört spännande att se hur ny forskning uppstår när det blir ett samarbete med många kompetenser, kunniga forskare och företag.

Läs sammandraget från projektet via länken nedan.