Gränsvärden i Sverige – inte uppdaterade

image_pdfimage_print

SvDs reporter Mikaela Åkerman konstaterar också att gränsvärdena avsevärt skiljer sig mellan olika länder enl en studie på KTH.Linda Schenk doktorand från KTH har studerat 1300 ämnen i 18 olika länder i sin avhandling och resultatet visar att det finns stora skillnader i vilka gränsvärden olika länder sätter för inandningsluften på arbetsplatser.Avhandlingen tar upp hygieniska gränsvärden i arbetslivet.

Vi på PP Polymer vill gärna också betona vikten av aktuella gränsvärden när det gäller inomhusluft i bostäder, dagismiljöer etc och inte enbart i industrimiljö.Vi ser ofta alltför höga värden av ämnen som inte borde finnas överhuvudtaget i inomhusmiljön och där dessa då icke uppdaterade gränsvärden tas som norm för att luften är acceptabel. Vi håller helt med om att gränsvärdena är väldigt spretiga mellan olika länder vilket också skapar förvirring när man upptäcker ämnen som inte är bra för människors hälsa där gränsvärdena kan skilja sig åt med tio-potenser.

källa SvDs artikel 20110228 om ”Gamla gränsvärden för kemikalier”