Transfetter!

image_pdfimage_print

Transfetter är en förkortning av ”trans fatty acid” – en trans fett-syra. Fett-syran är en lång kolvätekedja med karboxyl-ändgrupper. Om du sätter en tre fett-syra till en glyceridmolekyl så får du triglycerid, i dagligt tal kallad för fett. En del fetter som smör är fast i rumstemperatur medan t ex olivolja är flytande. Skillnaden ligger i bindningarna som håller ihop kolkedjorna. Olivolja är en mono-omättad fett-syra som har väteatomerna på samma sida (cis) om dubbelbindningen medan transfetterna har väteatomerna på motsatt sida (trans) om dubbelbindningen. Placeringen på dessa väteatomer påverkar formen och egenskaperna hos transfetterna och hur vår kropp processar dessa.

Nu vet vi att de bindningar som trans ger är ännu värre än de tidigare kända. Transfetterna används oftast i storkök och industriellt tillverkad mat. Fördelen för användarna med dessa transfetter är att de tål höga temperaturer under lång tid, (chips, pommes frittes etc) men nackdelen är att de  medför problem för vår kropp och vår hälsa.