Invald i Vetenskapsrådet

image_pdfimage_print

Vetenskapsrådets ämnesråd för naturvetenskap och teknikvetenskap är den största bidragsgivaren till svensk grundforskning inom naturvetenskap, teknikvetenskap och matematik.  Ämnesrådet stödjer efter nationell prioriterig den kvalitetsmässigt bästa forskningen och de bästa forskarna i Sverige. Ämnesrådet har ett stort ansvar för att tillgodose bredden i svensk grundforskning och arbetar med förnyelse av forskningen, internationell samverkan samt jämställdhet.

”Jag ser verkligen fram emot att få vara ledamot i ämnesrådet NT och få möjlighet att påverka förnyelse i forskningen. Att få verka frammåt och vara involverad i strategiska prioriteringar känns som en viktig uppgift. Mitt engagemang inom polymerteknologi parat med miljöhänsyn och en hållbar utveckling kommer säkert att prägla mitt arbete inom ämnesrådet ” säger Ann-Christin Paul