PCB-smittat byggmaterial? PCB-smittad mark?

image_pdfimage_print

Vi kan undersöka och analysera betongen, marken, teglet, träet eller annat byggmaterial och ta reda på hur långt PCB har trängt in i materialet.

Med vår nyutvecklade analysmetod genom pyrolys/GC/MS kan vi se:
1.  Om byggmaterialet eller marken har blivit PCB-smittat!
2.  Hur långt in PCB har trängt!
Denna kunskap möjliggör att man kan vidta lämpliga och precisa saneringsåtgärder. Man vet hur mycket som skall saneras, för att få bort PCB.

Vi kan mäta halter som är så små som 1/10 procent PCB i byggmaterial eller marken.

Med den metod som hittills varit vanligast vid analys av PCB i fogar som bygger på extraktion och GC kan man inte ge svar på frågeställningarna ovan. Man kan inte heller detektera så många olika PCB-former som vi kan med vår analysmetod.  Vi kan analysera 160 av 209 kända PCB-former och med nästintill 100% säkerhet få fram den PCB som finns i fogen.