Partikelanalys – nyhet hos PP Polymer

image_pdfimage_print

Partiklar som vi andas in, eller de ämnen partiklarna bär på, kan orsaka sjukdomar och besvär. Med vårt svepelektronmikroskop (SEM) med EDX-detektor kan vi undersöka partiklarnas storlek och form och se vilka grundämnen som finns på partikelytan. Vi kan också undersöka varifrån partiklarna kommer. Med den här utrustningen kan man undersöka mindre partiklar än med ett ljusmikroskop!

Analysen ger bilder av provytan och information om vilka grundämnen t ex tungmetaller som finns på ytan. Man kan också leta efter mögelsporer och bakteriesporer.