Frukostmöte om Inneklimat och Luftkvalitet

image_pdfimage_print

Idag utförs obligatorisk ventilationskontroll (OVK) i byggnader och lokaler. Men OVK besiktningen ger inget besked om kvaliteten på luften.
Kan man genom att komplettera ventilationskontrollen med en enkel provtagning bedöma kvaliteten på inomhusluften och därigenom kvalitetsstämpla luften? Miljöbalken vad säger den?
Detta är frågor vi vill belysa på vårt möte. Vi visar dessutom runt i våra lokaler. Maila till info@pppolymer.se eller ring 08-4455300 och fråga efter Ann-Christin Paul så får du en inbjudan.