Ny artikel i Bygg o Teknik nr 5 2012

image_pdfimage_print

Vi ger i artiklarna en överblick över de olika avväganden som bör göras när luftkvalitetsanalys utförs. I den första delen fördjupar vi oss i de kemiska ämnen som oftast orsakar besvär.

Dessa ämnen kan vara: Flyktiga organiska ämnen så kallade VOC. Man kan dela in dessa VOC-ämnen i fyra olika kategorier
1. kemiskt icke-reaktiva (t ex oktan, toluen o butanol)
2. kemiskt reaktiva (t ex styren och limonen)
3. biologiskt reaktiva (t ex aldehyder o akrolein
4. toxiska ämnen

Det kan också vara MVOC ämnen som avges av byggnadsmaterial under påverkan av mikroorganismer. Aldehyder är starka oxiderande ämnen och det finns flera källor till aldehyder i inomhusluften. Det finns också fler aldehyder att mäta än enbart Formaldehyd. Aminer och PAH är ytterligare ämnen som kan förekomma.

Alla dessa ämnen kan bidra till ohälsa hos människor. Människor reagerar dessutom olika starkt på olika ämnen men vad vi upplevt under alla år vi arbetat med byggmiljöanalyser är att så fort någon mår dåligt i en byggnad så ser vi att det finns ämnen som inte borde vara där. När man väl funnit orsaken till problemet kan man oftast åtgärda det.

Läs artkelns del I genom att följa länken nedan.