Life after Rio +20 sustainable development

image_pdfimage_print

Prof Sachs beskrev den värld vi lever i och tillskrev individer och samhällen ett stort ansvar att forma världen. Vi kan inte kräva av utvecklingsländer att de ska låta bli ekonomisk utveckling och offra sig utan de teknologier som finns måste de också få utnyttja även om det under en 20-30års period kommer att spä på den globala uppvärmningen. Den rika världen måste därför i högre grad ta sitt ansvar och likt Sverige försöka minska sin påverkan på koldioxidutsläppen.

Nu undrar du vad detta har med PP Polymer och Paxymer att göra?  – jo vi försöker precis som uppmanas att ta vårt ansvar till att förbättra och minska utsläpp av gift till naturen och förstörelse för vår jord. Genom alla produkter vi utvecklat genom åren anser vi att vi bidrar. Speciellt genom vårt halogenfria flamskyddssystem Paxymer, som är på frammarsch i Europa hos medvetna bolag.

Prof Sachs pekade på att den globala uppvärmningen redan är här. Man har nu uppmätt en 3-gradig uppvärmning på signifikant nivå över världen och han visade på värmekartor som sträcker sig från 1955 fram till 2011. För att inte tala om 2012 där stora delar av världen upplever torka utanpå vad som tidigare siktats, inkl USA. Prof Sachs är väldigt kritisk till USAs agerande i globala frågor och säger att bristen på åtgärder resulterat i  stigande världsmarknadspriser på mat. Han ger dessutom sarkastiskt ett exempel på åtgärd från USA: en guvernör utlyste en tre-dagars böneaktion för att be om regn,  istället för att möta och försöka förhindra den globala uppvärmningen.

Gunilla Carlsson, biståndsministern, som var med i panelen, höll med om det som diskuterades och tillsätter en kommission nu i höst som ska titta närmare på hur regeringen kan möta dessa krav och hon vädjar till individen och speciellt ungdomar att engagera sig. Budskapet är att även den enskilde kan göra skillnad. 

Intervju med Prof J. D. Sachs, Director, The Earth Institute, Columbia University and Special Advisor to United Nations Secretary-General Ban Ki-moon 

 

intervju med Jeff Sachs