Kemikalierna och folkhälsan

image_pdfimage_print

PP Polymer har skrivit i många nyhetsbrev och artiklar om risken för såväl cocktail-effekten och lågdosexpnering av olika kemikalier. Mikael Karlsson, Naturskyddsföreningen påpekade speciellt att människor och myndigheter ofta försöker gömma sig bakom enskilda gränsvärden och inte ser till den samlade effekten av allt man exponeras för och som bidrar till ohälsa.

När vi på PP Polymer undersöker inomhusluften har vi dessa fakta för ögonen och ser vi något i luften som inte borde vara där så rapporterar vi om det. Dessutom har vi förmågan att relatera många av de kemikalier vi får i våra analyser till de material vi omger oss av i vardagen eftersom vi har kompetensen kring polymerer.

Konferensen var mycket givande och stärker oss i vår mission att försöka förklara varför människor mår dåligt i vissa miljöer och hur man kan ta bort det som inte är bra.

På konferensen enades man om att försiktighets- och substitutionsprinciperna är viktigare än någonsin. Kan man byta ut farliga kemikalier till mindre farliga så ska man göra det i varje enskilt fall.

PP Polymer önskar alla en riktigt GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!
Vi stänger idag och över helgerna och öppnar åter den 2 januari 2014.