Isocyanater i både luft och partiklar

image_pdfimage_print

Isocyanater har många olika viktiga tekniska tillämpningar, särskilt vid framställning av polyuretan polymerer (PUR). Dessvärre har dock fria isocyanater redan i mycket låga halter (5 ppb) visats kunna ge upphov till astma och överkänslighet hos dem som exponeras. Fria isocyanater kan avges vid hantering av PUR-baserade produkter och vid termisk nedbrytning av PUR-polymerer, t.ex. vid svetsning i lackerad plåt.

Isocyanaterna kan förekomma i både gas- och partikel form. Hittills när man tagit prov har man inte kunnat samla in isocyanater i både gas- och partikelform samtidigt. Med en ny typ av smidig provtagare blir detta möjligt. I provtagaren finns en aktiv bärare som först absorberar gasformiga isocyanater. Isocyanater i partikelform fångas därefter på ett filter.

För att sedan analysera de olika isocyanaterna som samlats in används den s.k. LC/MS-tekniken. I det första steget – vätskekromatografi (LC), separeras de olika föreningarna. I det andra steget – mass spektrometri (MS), analyseras vilka typer av isocyanater som samlats in och hur mycket av vardera typen som finns i provet.

Fil mag Håkan Schulz hos oss har under år 2000 i sitt examensarbete på Stockholms Universitet koncentrerat sig på att utveckla denna nya provtagningsmetod.