ScratchfillT – vår nya patentsökta produkt

image_pdfimage_print

ScratchfillT är en produkt för att laga repor på film. Den här produkten är mest avsedd för filmindustrin. Det är ett miljöanpassat lack som fungerar på såväl acetat som polyesterbas. Emulsionen eller basen skadas inte och tekniken är mycket kostnadseffektiv. Produkten har genomgått Kodaks långtidstester för förvaring och blivit godkänd. De kommer inom kort att lägga upp en information på sin hemsida. ScratchfillT gör dessutom våtkopiering onödig. Idag används perkloretylen och andra lösningsmedel för detta och förutom hälso och miljöaspekten så lakas emulsionen långsamt ur genom våtkopiering och gör filmen spröd. SchratchfillT motverkar detta.