Heta forskningsresultat

image_pdfimage_print

En alldeles färsk forskningsrappot publicerad den 6 december 2006 visar genom experiment utförda över en 5 års period på möss att doser om 2,5 – 1000 mikrogram/kg kroppsvikt/dag av ämnet bisfenol A kan medföra 25% ökad risk för bröstcancer.

Bisfenol A används vid framställning av polycarbonatplast och epoxyharts. De flesta mat och dryckesförpackningar som används idag inklusive nappflaskor innehåller ämnet, det finns dessutom också i t ex kompositmaterial för tandlagning. Och ämnet läcker från samtliga produkter, varför det är viktigt att bestämma fria halter av bisfenol A, för att säkerställa nivåerna innan materialen går till slutanvändaren.

Det finns fler undersökningar sedan tidigare som tyder på att bisfenol A kan orsaka bröstcancer. ”Environmental Protection Agency” har idag ett riktvärde om 50 mikrogram/kg/dag som inte bör överskridas, ett värde som Proffessor Ana. M Soto från Tufts Univ. School of Medicine i Boston anser är för högt.