Förbättrad analys av PCB i jord

image_pdfimage_print

Enligt nya forskarstudier har det kommit fram att beroende på hur man utför analysen så kan fukt i jorden påverka utbytena, dvs hur mycket PCB som extraheras ut ur jorden och därmed detekteras. PP Polymer har anpassat analysmetoden för PCB i jord för att få en säkrare haltbestämning.
Vid vår analys av PCB i jord kan vi detektera PCB ner till Naturvårdsverkets riktvärde för känslig markanvändning, 0,02 mg PCB/kg torrsubstans. Vid analysen får du veta den sammanlagda halten PCB som finns i jordprovet.