Vet du varför du får sprickor i din limfog?

image_pdfimage_print

Det beror på hur mycket materialet krymper eller expanderar när det utsätts för olika temperaturer. För att limmet skall fungera optimalt som du har tänkt,t så måste du se till att limmet har en sådan karaktär att det är rätt balans mellan utvidgningskoefficiententerna i materialen som sammanfogas. Om du sammanfogar metall och plast måste limfogen matcha dessa materials utvidgningskoefficient eftersom olika material utvidgar sig olika vid samma temperatur.

Man kan bestämma utvidgningskoefficienten hos limfogen och hos materialet med hjälp av termisk mekanisk analys. Det underlättar dina beräkningar när du använder lim i din konstruktion.

Materialens egenskaper skall ligga så nära varandra som möjligt.