Vårt flamskyddssystem Paxymer i Peking

image_pdfimage_print

Miljöministeriet i Kina har bjudit in och vill lära sig om POP för att kunna implementera det i sin miljöpolicy och lagstiftning för Kina. Man vill dra lärdomar av det arbete som är utfört. Stockholm Convention on POP är en viktig överenskommelse som stöds av UNEP (FNs miljöprogram). (se länk nedan)

Dr Paul föreläser om vikten för innovativa aktörer med revolutionerande resultat/produkt att få det stöd av lagstiftaren/regeringar som behövs. Detta så att innovationen ska kunna lanseras på marknaden. Produkten måste naturligtvis möta marknadens krav, men den är en skör planta som måste få fotfäste så att den på lika villkor kan konkurrera med väletablerade företag/tekniker.

Det vi också visar är att det faktiskt går att få ett fullgott flamskydd utan några POPs i sig eller annat gift genom vårt banbrytande patenterade system.

 Vi hoppas att EU och de enskilda regeringarna också vågar fatta, ibland obekväma, beslut.
Kina visar återigen att de är alerta och på frammarsch.

Stockholm convention UNEP