Våra bolag är klimatneutrala!

image_pdfimage_print

Redan 2006 började vi arbeta med att kartlägga vår miljöpåverkan och i maj 2007 var vi med och strartade klimatuppropet.

Sedan dess har vi systematisk arbetat med att försöka minska vår koldixoidpåverkan i våra verksamheter men också alla anställdas påverkan inte bara i arbetet utan också till och från arbetsplatsen etc.

Vi har nu tagit konsekvenserna och försöker minimera våra utsläpp.
För de ton vi ändå släpper ut och påverkar med kompenserar vi.

Vi väljer kompensera inom ramen för Kyotoprotokollet. Tricorona som vi handlar genom följer Gold Standard. En standard som FN rekommenderar. För mer information gå in på www.tricoronagreen.com

Följ länken Klimatneutral nedan för att se vårt Certifikat.