Regeringen sviker miljödrivna företag

image_pdfimage_print

”Det måste bli lönsamt att ersätta farliga kemikalier med alternativa lösningar. Småföretag har en viktig roll i kampen mot miljögifterna. Vi är jätteglada att vi fått så stor uppslutning kring frågan om svårnedbrytbara ämnen.  Att Naturskyddsföreningen, WWF, Plastindustrin, ProEnviro  mfl skulle gå med var över vår förväntan. Dessa frågor måste upp på den politiska agendan. Här har regeringen fortfarande möjlighet att göra skillnad”, säger Amit Paul, VD för Paxymer AB.  www.paxymer.se

Våra krav i huvuddrag:Regeringen har en unik chans att klara målet om en giftfri miljö. Men om det ska vara möjligt måste lagstiftningen styra så att det blir lönsamt att ersätta farliga kemikalier med alternativa lösningar. Förutom ekonomiska styrmedel krävs att man trots gränsvärden kräver redovisning av farliga ämnen, och inför tidsfrister för absoluta förbud samt skapar en mötesplats för kunskapsutbyte mellan industri och politiker.  

Utan ekonomiska incitament finns det ingen förändringsvilja. Företaget Paxymer AB lever i den verklighet som beskrivs i artikeln, man har en världspatenterad produkt som möter kraven från miljön och industrin men för en ojämn kamp mot de etablerade företagens ur miljösynpunkt ogynnsamma produkter

DI Debatt artikel 18 nov 2010