PP Polymer kvalificerat som en Investor in People!

image_pdfimage_print

– press release om PP Polymer –
Investors in People (IIP) är ursprungligen ett engelskt mätinstrument, som hjälper en organisation att bättre uppnå en intern samverkan kring medarbetares och verksamhetens utveckling. I England används idag IIP av 1/3 av hela arbetsmarknaden, dvs både i privata och offentliga verksamheter.
 PP Polymers erfarenheter av arbete med IIP
” Vi är ett litet företag och i princip kan man tro att alla vet allt och att informationsvägarna är enkla och raka och missförstånden är få. Jag har alltid haft klart för mig att man måste ha klara och tydliga mål i verksamheten, vi har alltid varit öppna för utbildning och kompetensutveckling.

I princip var allt det IIP pratade om känt för mig men jag visste inte riktigt hur jag skulle få det att genomsyra verksamheten, på ett operationellt sätt.

Det som är positivt med IIP är att man får en struktur och ett sätt att tänka som underlättar för en ledare. Man får ett instrument att arbeta med även om det är så att IIP egentligen bara sätter upp målen. Du får själv utforma dina egna rutiner och styrmedel, men målen är så konkreta och knutna till företagets lönsamhet så att man är tvungen att organisera sig och företaget på ett mycket strukturerat och rationellt sätt.”
Ann-Christin Paul, VD

Du hittar mer information om iip på www.iip.se
Alla tre bolagen PP Polymer AB, dotterbolaget Paul Polymer Production AB och partnerbolaget  ppm MiljöTech KB är nu IIP-certifierade.