Ozonbehandling?

image_pdfimage_print

Ozonbehandling har använts mer och mer de senaste åren. Det är en teknik som kan vara till hjälp när det gäller att bli av med luktproblem och rena luft i ett ventilationssystem. Men den kan också medföra allvarliga hälsorisker. Ozon reagerar med ämnen som kan finnas i inomhusluft. Särskilt snabbt reagerar ozonet med terpener som limonen (från t ex rengöringsmedel) och alfa-pinen (från t ex trämaterial). Vid reaktionen bildas nya ämnen, aldehyder som formaldehyd och acetaldehyd som är mycket irriterande ämnen och dessutom är cancerframkallande. Vi kan nu erbjuda dig ett analyspaket: Kontroll av luft vid ozonbehandling, där vi analyserar prov som du tar på luften som ska behandlas samt på luft som har behandlats. Vi kan då konstatera om ozonbehandlingen kan användas utan att medföra hälsofara.