Nytillskott till labbet för emissionsanalyser mm.

image_pdfimage_print

Kontroll av arbetsmiljö   –   Emissionsprover från sjuka hus
Vi på PP Polymer fortsätter att satsa offensivt med den senaste teknologin för analyser inom miljöområdet. Med vår nya termiska desorptionsenhet kopplad till GC/MS instrumentet kan analyser av flyktiga organiska ämnen (VOC) utföras snabbt och med stor noggrannhet. Känsligheten är t ex helt överlägsen traditionella extraktionsmetoder. Flyktiga organiska ämnen i luftprover kan bestämmas inom ett brett koncentrationsintervall (100ppm – 1 ppb). Emissionsprover från sjuka hus och från kontroll av arbetsmiljö är några tillämpningsområden.

 

Produktkontroll av defekter i material såsom prickar, flammighet och andra ytdefekter
Även inom området för produktkontroll har PP Polymer ytterligare utökat analysmöjligheterna. Med hjälp av ett kompletterande instrument till FTIR (Fourier Transform Infrarödspektrometri) utrustningen kan vi nu även analysera den kemiska sammansättningen hos ytdefekter. Detta är särskilt värdefullt för att   t ex finna orsaker till små defekter i material som prickar, flammighet missfärgningar etc.