Ny analys av aldehyder i luft

image_pdfimage_print

Aldehyder är en grupp ämnen som vid låga halter ofta ger upphov till besvär som irritation i ögon, hals och på huden samt huvudvärk, illamående och yrsel. Långvarig exponering för vissa aldehyder kan ge upphov till cancer.
De flesta nu befintliga analyser av aldehyder mäter endast förekomsten av en aldehyd, nämligen formaldehyd. Detta ger en felaktig bild av luftkvaliteten eftersom man då totalt missar eventuell förekomst av andra aldehyder som är minst lika hälsoskadliga. Kunskap om exakt vilka aldehyder och i vilka mängder de förekommer i luften ger viktig information om källan till problemet.
Vi på PP Polymer erbjuder analys för aldehyder i luft. Denna analys ger halter av vanligt förekommande aldehyder i inomhusluft, till exempel formaldehyd, acetaldehyd och akrolein.
Provtagning sker genom att pumpa luft genom ett rör med ett reagens som bildar föreningar med aldehyder. Röret skickas sedan till oss för analys. Vi tillhandahåller pump och provtagningsrör med instruktioner.