Luftkvalitet – hur definieras det?

image_pdfimage_print

Luften vi andas är livsviktig. Vi arbetar dagligen med att analysera luftens kvalitet. Och hur definieras luftkvalitet. I senaste numret av Husbyggaren, Svenska byggingenjörers husorgan, diskuteras begreppet på ett förtjänstfullt sätt. Forskare på Institutet för miljömedicin, arbetsmiljötoxikologi på Karolinska Institutet  önskar att ordet definieras enligt följande:

”Vi föreslår att man utgår från brukarperspektivet och människans behov när man definierar luftkvalitet…..bra luftkvalitet är att luften inte ger upphov till sjukdom men dessutom att den uppfattas som acceptabel, eller ännu hellre som fräsch och behaglig. Omvänt kan man uttrycka det som att dålig luftkvalitet betyder att luften ogillas, ger obehag eller ohälsa”

Detta är en definition som vi gillar. Vi har sedan 1997 arbetat med att hjälpa människor att analysera luftens kvalitet och vår utgångspunkt är alltid brukarens upplevda besvär/symptom sammankopplat med de ämnen vi finner i luften som vi vet upplevs som besvärande för människan egentligen oavsett om det finns gränsvärden eller inte. Den kompetens och långa erfarenhet vi har kring vad byggnadsmaterial kan innehålla för kemikalier i kombination med sunt förnuft utgör tillsammans med analyssvaren grunden kring de råd vi ger om luftens kvalitet.  Vi har sedan 1985 i vårt företag arbetat för en bättre miljö såväl för vår planet som ur hälsosynpunkt och vi känner väl till olika ämnens skadlighet och möjlig inverkan på människa.