Klimatkompensera!

image_pdfimage_print

Vi arbetar oförtrutet vidare med vår klimatpåverkan. I och med vår miljödiplomering så har vi noggrann kontroll på den påverkan vi har på klimatet. Varje år sedan 2007 väljer vi att kompensera för de CO2-utsläpp som vår verksamhet trots allt åsamkar.

Under 2009 släppte vi ut 6,6 ton CO2 en minskning från året före med ca 15%. Den största källan för CO2förbrukning för vårt företag är vår energi och vi köper enbart förnyelsebar energi vilket ger väldigt lite utsläpp. Dessutom arbetar vi inom företaget med miljö i alla plan och våra anställda är mycket medvetna om den påverkan t ex bilkörning har och minimerar den påverkan år från år.

Vissa resor i tjänsten förekommer men vi försöker i görligaste mån göra detta på ett så klimatsmart sätt som möjligt.

CO2 reducering är inte det ända sättet att påverka vår miljö. Hela vår verksamhet genomsyras av en hållbar utveckling och vi hjälper våra kunder till smarta materialval, analyserar brister i byggnader och genom systerbolaget Paxymer (www.paxymer.se) minimerar vi utsläpp av POP (svårnedbrytbara ämnen) i naturen i och med vårt flamskyddssystem Paxymer – The only green flame retardant!

Se vårt certifikat nedan.