Kemikalieanalyser

image_pdfimage_print

Vad finns det för kemikalieinnehåll i dina produkter? det kan röra sig om allt från textilier, leksaker till industriella material som antingen importeras eller som tillverkas/bearbetas här i Sverige. REACH skärper kraven om att du som företag måste ha kännedom och det räcker inte enbart med certifikat som intygar vad materialen eller produkterna består av. Det är också viktigt att få reda på innehållet genom stickprovskontroller av själva varan/materialet. Det kommer också att underlätta för dig när du för en dialog med dina leverantörer för vidareutveckling av produkten. 

Vi kan hjälpa dig med många typer av materialanalyser för kemikalieinnehåll och egenskapskontroll och dessutom emissionsanalyser för att visa om/vad dina varor avger för kemikalier.

Vi kontrollerar också luften du andas, antingen i din bostad, på din arbetsplats eller i din fastighet. Luftens kvalitet kan påverka hur du och dina medarbetare presterar och hur er hälsa påverkas.