Hög TVOC i ny bil även efter tre år

image_pdfimage_print

Japanska forskare har undersökt vilka ämnen och hur mycket av dessa som finns i luften i en ny bil under de första tre åren efter tillverkningen. Man detekterade 162 olika ämnen i bilen, varav de flesta hörde till grupperna alifatiska kolväten och aromatiska kolväten. Två veckor efter tillverkningen låg TVOC på över 14.000 μg/m3 i bilen. Xylen var det ämne som fanns i högst koncentration, med 4.003 μg/m3. Man fann även formaldehyd i en halt på 46 μg/m3. Minskningen av formaldehydkoncentrationen var inte så uttalad över de tre åren. Koncentrationen av de alifatiska och aromatiska kolvätena sjönk hastigt under det första halvåret, men även efter tre år var TVOC fortfarande högre än 300 μg/m3, det värde som forskarna använt som riktvärde. För att komma ner till en nivå på 300 μg/m3 skulle det ta 4.6 år, och för att nå samma nivå som uteluften skulle det ta 5.7 år.

 

 

Källa:

Yoshida T, Matsanuga I: A case study on identification of airborne organic compounds and time courses of their concentrations in the cabin of a new car for private use. Environment International 32 (2006) 58-79.