Gör bredare analys av inomhusluft

image_pdfimage_print

Dagens aldehydanalyser av luft är inriktade på det cancerframkallande ämnet formaldehyd, men det finns flera andra lika farliga ämnen inom samma grupp. Luften bör därför analyseras med avseende på olika aldehyder för att rätt åtgärder ska kunna sättas in.

För att sammanfatta kan aldehyder vara giftiga, cancerframkallande, luktande och irriterande. Redan vid låga luftkoncentrationer kan man känna av deras effekter. Källorna till aldehyder i luft kan vara många, och en luftanalys kan visa var halterna är högre än acceptabelt och ge en fingervisning om varifrån aldehyderna kan komma så att man kan göra något åt dem.

Kontakta Linda Åsbrink som skrivit artikeln på telefon 08-4455300 om du är intresserad och du kan också då få kopia på hela artikeln.