Förbud mot PBDE och PBB kräver ny analysmetod

image_pdfimage_print

På senare tid har flamskyddsmedel med halogen uppmärksammats som ett potentiellt miljöhot. Särskilt PBDE (polybromerade difenyletrar) och PBB (polybromerade bifenyler) eftersom dessa kemiska föreningar är toxiska, mycket stabila och fettlösliga.

Inom en snar framtid förväntas därför ett total förbud mot användning av PBDE och PBB, samt förbud mot import av detaljer som innehåller dessa föreningar.

De kemiska analysmetoder som vanligen används för att detektera flamskyddsmedel med brom fokuserar på att bestämma den totala bromhalten. Därför har vi på PP Polymer tagit fram en ny analysmetod för att bestämma såväl typen som halten flamskyddsmedel i plastmaterial, som används inom elektronik, byggnads- och konsumentområdet.

Flamskyddsmedel används som additiv i polymera material för att förbättra brandsäkerheten. Sådana material förekommer i t ex plastdetaljer till datorer och som stoppning i möbler. Det finns omkring 200 olika flamskyddsmedel och dessa kan indelas i de två grupperna: hallogeninnehållande och halogenfria flamskyddsmedel.

PBDE och PBB kan anlagras i vävnaderna hos människor och djur.

De kemiska analysmetoder som vanligen används för att detektera brominnehållande flamskyddsmedel fokuserar på att bestämma den totala bromhalten. Detta ger en relativt grov, indirekt skattning av mängden flamskyddsmedel eftersom brominnehållet varierar mellan olika typer av flamskyddsmedel (omkring 50-80%).  Dessutom ger dessa metoder ingen upplysning om vilken typ av bromerat flamskyddsmedel det är frågan om. Toxicitet och stabilitet varierar högst avsevärt mellan olika flamskyddsmedel.

Vi på PP Polymer kan identifiera en rad olika typer av flamskyddsmdel och även i uttökad analys göra kvantitativa bestämningar av dessa.