EU-projekt Clean Cloth – microduk

image_pdfimage_print

Syftet med Clean Cloth är att utveckla en sofistikerad microduk med en konstant och kontinuerlig antibakteriell effekt, som försäkrar att inga bakterier lämnar duken och omöjliggör återväxt av bakterier utan att behöva använda tidsödande hygieniska procedurer.

Detta kommer att kunna nås genom en unik teknologi med antibakteriella agenter som integreras in i microfibern hos duken. Fördelarna med denna teknologi kommer att märkbart minska spridningen av föroreningar och bakteriell påväxt.
Projektet har beviljats över 1 miljon Euro från EU och pågår under en period om 2 år.

Deltagarna kommer från hela Europa och representerar hela kedjan från framtagning till försäljning och består av Institut som tar fram teknologierna och testar, företag som kompounderar (PPP), tillverkar fibrer, väver, tillverkar mikroduken och säljer.

PP Polymers roll i projektet är att bidraga med kunskaper och erfarenheter kring kompoundering av sådana material och kontrollera och skala upp processerna.

För mer information gå gärna in på www.cleanclothproject.com/