Etanol utvinns från kolmonoxid i Nya Zeeland

image_pdfimage_print

LanzaTech, ett uppstartsföretag hävdar att med sin teknologi kan man producera 50 miljarder gallons etanol per år från all världens stålfabriker.

Man kan utvinna etanol genom en bakteriell fermentationsprocess. Det finns idag många start up företag som litar till bakterier, de flesta av dessa konverterar kolhydrater från majs eller cellulosa till etanol, medan LanzaTech har möjligheten att tillverka såväl från cellulosa material som majs, men främst från avfallet från stålfabrikerna. Källa: C&EN vol 85, Nr 18, s 9. april 30, 2007