Domslut 1999-09-14 om flamskyddsmedel

image_pdfimage_print

Den metod vi utvecklat under ett antal år har kommit i blickpunkten inom PC-världen. Statskontoret har utverkat en kravspecifikation på vad som gäller. Ett domslut i september i Örebro Län mellan Canon och landstinget tvingar nu fram att gränsvärden anges.

Detta domslut tillmäts stor betydelse i branschen och vår metod att kunna detektera mängden bromerade flamskyddsmedel och identifiera typen hjälper till att ange dessa värden.

Domslut
”Länsrätten i Örebro Län förordnar att upphandlingen ÖLL 99/0632 skall göras om.
Vid ny upphandling bör kraven avseende miljömärkning, innehåll av aktivt tillsatta miljöfarliga ämnen, energisnål konstruktion och innehåll av PVC preciseras på så sätt att kriterier och högsta gränsvärden anges.”

Swaraj Paul från PP Polymer deltog i en internationell konferens arrangerad av IVF i Göteborg måndagen den 27 september och presenterade metoden framför den internationella expertgrupp som finns inom området med 120 delegater som deltog från 12 olika länder. Konferensens namn: ”International Conference on Halogen-free materials for Electronic and Electrical Products 27-28 September 1999, Göteborg”.