Ammoniak- och amin-analyser

image_pdfimage_print

Ammoniak kan avges till inomhusluften från byggnadsmaterial., färger, lacker och rengöringsmedel. Dessa källor till ammoniak kan också avge aminer, t ex när spackel och limämnen sönderfaller på grund av fukt då kan både ammoniak och aminer avges.
Dess ämnen kan även komma från tobaksrök och bakterier i fuktskadade byggnader.

Vi har utvecklat analysmetoder för att kunna se förekomst av dessa ämnen vid väldigt låga koncentrationer och utför analyserna, som alltid, med egen personal i vårt eget laboratorium.