Aldehyder – en doldis bland luftföroreningar

image_pdfimage_print

Källorna till aldehyder är många och det krävs inga extraordinära förhållanden för att aldehyder ska bildas.
Typiska symptom är ögon-, näs- och halsirritation samt andningsbesvär. Formaldehyd kan ge cancer, acetaldehyd misstänks kunna orsaka cancer och akrolein är möjligt cancerogen.
I artikeln så diskuterar vi hur aldehydemissioner bildas och möjliga källor till det i inomhusluften. Läs hela artikeln i bifogade pdf-fil.