1

Inomhusmiljö

Luftkvalitetsanalyser

Har du koll på luften du andas? Vi utförde följande luftkvalitetsanalyser: VOC, MVOC, Aldehyder, Ammoniak, Aminer, PAH, Partiklar, Ozon

Kemiska materialanalyser

Vi utförde kemisk analys om vad plast, lim, lack, färg, spackel mfl fogar avger vid skada: Damm, Betong, Linoleum, PVC, Isolermaterial, Trä

Farliga enskilda ämnen

Förbjudna ämnen: Asbest, PCB, PAH, Ftalater, Bromerade Flamskydd, Tungmetaller

Nyheter

02jun

Cities Stockholm +50 High Level Forum 1-2 June 2022

0 Comments
Det har gått 50 år sedan Stockholm konferensen. Det var uppstarten för FNs Klimatarbete och bildandet av UNEP 1972. Stockholm... Read More →
09maj

Swaraj Paul föreläste om emissioner från trägolv på Swesiaqs vårmöte 26 april 2022

0 Comments
Trots att vi inte längre erbjuder miljöanalyser är vi aktiva inom inomhusmiljöområdet. Vår samlade erfarenhet och kunskap vill vi gärna... Read More →