1

Sammanfattning från Temadagen Inomhusluftens kemi

Vi var ungefär 100 personer som var med på dagen och om du klickar nedan på bifogat dokument får du en pdf fil med en sammanfattning på det som vi anser vara det viktigaste från varje föredrag. VVS Forum nr 10 oktober 2002 har också publicerat en trevlig och informativ artikel från dagen.

till VVS Forums hemsida