1

Klimatneutralt företag – Klimatuppropet

Som ett första steg har de deltagande företagen ambitionen att minska sina verksamheters utsläpp i linje med EU:s internationella mål. Företagens ambition är att minska med minst 30 % fram till år 2020 och med 60-80 % till år 2050, jämfört med 1990. Företagen kommer att beräkna och redovisa sina verksamheters koldioxidutsläpp under en treårsperiod. Genom konkret arbete kan visionen om klimatneutralitet nås.

Förslaget till Näringslivets Klimatupprop presenterades vid det välbesökta seminariet ”Klimatneutral för framtiden” i Stockholm den 30 mars, där EU-kommissionär Margot Wallström deltog: –Det här uppropet är något av det mest spännande jag sett. Potentialen är enorm. Om ni lyckas skapa en modell för hur små och medelstora företag kan bli klimatneutrala kan vi skapa ringar på vattnet i hela Europa. Och vem vet, kanske kan det också skvalpa vidare över Atlanten”.

Läs mer om uppropet i bifogade pdf-fil. Vi på PP Polymer hoppas att vi tillsammans med er kan arbeta för att förbättra klimatsituationen i världen.
gå in på http://uppropet.klimatneutral.se och gör som vi.