Kemi och Hälsa i inomhusmiljön Temadag 18 nov 2003

image_pdfimage_print

Luften i inomhusmiljön innehåller emissioner från material, emissioner på grund av mikroorganismtillväxt, partiklar som kommer in från utomhusluften genom ventilationer och de reaktioner som kan ske i ventilationskanalerna. 

Det finns belägg för att många ämnen i inomhusluften uppstår genom olika nedbrytningsreaktioner hos de i luften redan existerande ämnena. En slutsats av detta är att man måste väga in de kemiska aspekterna när man söker lösningar till problem med inomhusmiljön.

Årets temadag tar upp detta. Läs mer i vår inbjudan och i programmet!

Anmäla dig! Skriv ut pdf-filen nedan och faxa till oss.

Program Temadag 2003

Inbjudan Temadag 2003