Hur ser ditt företags kemiska fotavtryck ut?

image_pdfimage_print

Minimera riskerna i din verksamhet. Mät ditt företags kemiska fotavtryck och byt ut de leverantörer som ger dig farliga kemikalier och produkter som innehåller kemikalier som snart är förbjudna eller står på SIN-listan (substitute it now).

Din kemiska risk består av tre delar.
1) Risk från tillsynsorgan (föreskrivande risk) – nya skatter och skyldigheter du får som företag från myndighet,
t ex kemikalieskatten som nu bearbetas i lagstiftande församling
2) Risk för dåligt renommé (rykte) – kostnaden för att ditt varumärkesvärde försämras,
t ex bokhyllan Billy från IKEA som innehöll formaldehyd
3) Risk för redesign (göra om) – ökad kostnad för att tvingas göra om under press och förlora marknadsandelar,
t ex Sony lät kadmium vara kvar i Playstationprodukterna för länge med stora ekonomiska konsekvenser som följd

”The Chemical Footprint Project” där Chemsec ingår, har undersökt risken för företag som använder kemikalier i sin verksamhet att drabbas av okända skyldigheter förknippade med farliga kemikalier i sina produkter och i leverantörsledet. Arbetet med att synliggöra sitt företags kemiska fotavtryck följer logiskt efter identifieringen av företagets koldioxidavtryck. Många företag idag har identifierat och minskat sitt Co2-avtryck och nu lanseras det kemiska fotavtrycket.

Vi på PP Polymer har systematiskt arbetat med att minska vår och våra kunders kemiska fotavtryck i över 30 år. Vi identifierade tidigt kemiska risker och hjälper våra kunder att se över sin kemikaliehantering och de oönskade kemikalier som finns i produkterna. När väl detta är gjort hjälper vi även till att substituera (byta ut) de farliga ämnena mot mindre farliga eller helt ”gröna” alternativ. Allt beroende på vilka egenskaper produkterna måste inneha.