Swaraj Paul appointed EU-expert in H2020

– I am honoured of this appointment and the trust that has been given me in the tough competition of experts in my field, says Swaraj Paul

H2020 is in most of the areas focusing on sustainability and we have always worked for sustainable development. We have during our 30 years increased the productivity of our customers by utilizing smart polymer chemistry to find solutions to their problems. At the same time we have been very keen to take care of health and the environment by eliminating use of hazardous chemicals.  

Swaraj started his journey within chemistry at the University of Agra and made his way to Europe and KTH Royal Institute of Technology in Stockholm where he received his doctor degree in Polymer Technology. After eleven years in different industries in Sweden he decided to build his own company with a well-equipped laboratory for all kind of polymeric analysis.
Swaraj Paul utsedd till EU-expert

H2020 kommer att dela ut närmare 80 miljarder EUR under en sjuårs-period. De flesta program inom EU  har tydlig adress till hållbarhet. PP Polymer har sedan 1985 verkat för ett hållbart samhälle och med tydligt miljöfokus i alla våra uppdrag och lösningar på våra kunders problemställningar.

– Jag känner mig hedrar över att ha fått detta förtroende i den hårda konkurrensen bland experter inom området, säger Swaraj Paul.

Swaraj startade sin studiebana i vid Agra University i Inden, doktorerade i Polymerteknologi vid KTH, erhöll sin docentur även den från KTH, arbetade 11 år i olika industrier i Sverige inom färg o lack och kompositmaterial parallellt som han skrivit läroböcker och 1985 beslutade sig för att starta PP Polymer med eget analyslaboratorium för att hjälpa industrin med polymertekniska lösningar.

 
Paxymer nominerad till Nordic Cleantech Open

år hade man rekordantalet 111 sökande.

Paxymer är stolta över att ha kommit såhär långt i tävlingen, VD Amit Paul kommenterar ”Det är hård konkurrens inom nordisk cleantech, det finns väldigt många hightech bolag i sektorn. Det är smickrande att juryn rankat oss bland de mest intressanta 25 bland så många sökande bolag.”
 
Paxymer (Sverige)
Paxymer har patenterat ett nytt flamskyddsystem för polyolefinplaster helt fri från giftiga kemikalier. Resultatet är bättre användbarhet, brandsäkerhet och miljöpåverkan. En fungerande grön ersättare för bromerade flamskyddsmedel.”

För mer information om Paxymer: www.paxymer.se
För mer information om Nordic Cleantech Open:
http://www.nordiccleantechopen.com


 


 

 
Utbildningsministern lovar bra luft i skolorna!

Vi på PP Polymer har länge arbetat för att luftens kvalitet skall prioriteras. Inte minst i skolor. Våra barn är vår framtid och den miljö som de vistas i borde vara säkrad.

Nu skall skolor byggas om och renoveras. Det är ett mycket positivt besked. Det är nu viktigare än någonsin att luftens kvalitet säkerställs så att det inte uppdagas nya skandaler kring våra barns hälsa pga dålig ventilation eller undermåliga byggmaterial.

Hur kan man då förstärka och säkerställa ”arbetsmiljön”:
Kontrollera vilka material som används vid nybyggnation och renovering och kontrollera luftens kvalitet. Från myndighets håll kan man uttöka den obligatoriska OVK-mätningen med en kontroll av luftens kvalitet vid samma tillfälle. Eller diskutera med fastighetsbolagen att med vissa intervall kontrollera luften i byggnaderna.

Ann-Christin Paul
VD 
Var med oss o fira 30 år!

30 år i industrins tjänst för en hållbar utveckling, det är värt en reflektion. Under jubileumsåret 2015 bjuder vi därför på blickar bakåt. Vi kommer att berätta om våra mest spännande skeenden och hålla dig uppdaterad på vår hemsida och i våra nyhetsbrev.
Vårt fokus är förstås som alltid framåt och vi trivs, som du vet, i spetsen av utvecklingen. Vår temadag den 10 september kommer att innehålla många spännande föredragshållare och ämnen inom våra kompetensområden.
Väl mött!
Ann-Christin Paul
VD, PP Polymer

PP Polymer står för:
Hållbar utveckling inom hela polymerområdet.
Materialanalyser för vår producerande industri.
Luftkvalitetsanalyser för vår bygg och boendemiljö.
Miljöanpassad egen produktutveckling och miljöanpassad produktutveckling åt våra kunder.
Produktion av egna specialprodukter.
Patenterade teknologier.
Utveckling av analysmetoder när verkligheten så kräver.
Opinionsbildare.
Påtryckare för en bättre miljö.
Miljödiplomerade.
Klimatsmarta.
IIP-certifierade.
Pristagare.

 

 

 
GOD JUL o GOTT NYTT ÅR

Vi kommer ha viss jourverksamhet i mellandagarna.

Under 2015 fyller vi 30 år och det kommer vi att fira hela året.
Boka redan nu in i almanackan den 9 september 2015 då vi planerar att fira vår verksamhet med att återuppliva en temadag inom alla våra områden. En temadag som är framåtblickande.

Vi önskar sköna helger!
Kvalitetscertifierade -fick guld nivå

Vi var bland de första att införa standarden i Sverige. ”PP Polymer har haft en betydande roll för standardens introduktion och utveckling i Sverige”, skriver organisationen IIP i sitt utlåtande till vår certifiering. De fortsätter: ”PP Polymer visar på effekten av en långsiktigt och hållbar strategi för utveckling av verksamheten. Företaget fick sitt första Investors in People godkännande i maj 2001. Sedan utvärderingen 2007 har Paxymer AB tillkommit inom koncernen och är ett systerföretag till PP Polymer. Ett godkännande som en Investors in People-organisation sker efter utvärdering av en auktoriserad examinator och gäller i tre år. Standarden finns i ett grundutförande med 39 bevis och en utökad version med 196 bevis. PP Polymer AB/Paxymer AB har ställts mot alla de 196 bevisen.” 

PP Polymer/Paxymer uppfyller alla kriterier för guld-nivån.
Läs mer om vårt kvalitetsarbete här på vår hemsida under Kvalitetssäkring.

IIP Sverige
Utvecklingsingenjörer sökes

Utvecklingsingenjör: Polymerkemist

Utvecklingsingenjör: Processutveckling 

Båda dessa tjänster är lediga nu så gå in på länken och läs mer. Vi är inne i en väldigt spännande utveckligsfas och behöver dig nu! Vi ser fram emot din ansökan. 

Annons
Utvecklingsingenjörer i polymerkemi

Utvecklingsingenjör: Polymerkemist
Utvecklingsingenjör: Processutveckling

Båda dessa tjänster är lediga nu så gå in på länken och läs mer. 
Vi är inne i en väldigt spännande utvecklingsfas och behöver dig nu! 
Vi ser fram emot din ansökan.

 

Annons
Cirkulär ekonomi och Overshoot Day

Två händelser den senaste tiden är värda att reflektera över. Igår den 19 augusti hade världen förbrukat jordens årsproduktion av ekologiska resurser och därmed överskridit naturens budget för iår.

På Brännpunkt i SvD den 10 augusti diskuteras Cirkulär Ekonomi som i korthet går ut på att företagen äger produkten men säljer tillgång till den och behåller själv ägande och produktansvar. Om produkten håller länge tjänar företaget mer än idag genom abonnemang. Detta kommer att medföra att världen hushåller mer med sina naturresurser eftersom produkter idag oftast designas för att leva så kort tid som möjligt.

Kina har redan infört cirkulär ekonomi i sin 5-årsplan. EU-komissionen deklarerade den 2 juli iår att cirkulär ekonomi skall bli norm i Europa.
Debattartikeln pekar på vägar för Sverige och regeringen att gå för att vara med när det händer och säkerställa att vi leder utvecklingen.

Vi på PP Polymer välkomnar den utvecklingen och är beredda att hjälpa till i omstruktureringen  med vår nischade kunskap.