Endast en gång i Sverige Kunskapsdagen 10 september

Missa inte detta tillfälle att inhämta unik kunskap med handplockade föreläsare. Nu två nyinsatta programpunkter – läs om föreläsningen om ftalater och ersättning för DEHP och mer….Till listan över intressanta föredrag har vi nu lagt till följande:

Varför behövs mjugörare i plast – tänkbara alternativ till ftalater
DEHP, en vanligt förekommande mjukgörare, har visat sig ha hormonstörande egenskaper och har därför ifrågasatts och förbjudits i de flesta applikationer. I detta föredrag presenteras vilka krav som ställs på mjukgörare. Vi informerar om alternativ som tagits fram som ersättning och deras för- och nackdelar. Föredraget kommer också att beröra möjligheterna att ersätta mjukgjord PVC med alternativa material med liknande egenskaper där mjukgörare inte behövs.
Swaraj Paul, Docent, PP Polymer

Paneldiskussion om Industrins framtid med initierad kunskap från alla unika föredragshållare
Lars Berglund, Wallenberg Wood Science Center, Carl-Gustaf Bornehag, Karlstad Universitet, Åsa Ekberg Österdahl, WSP, Jonas Nylén, Anticimex, och Stina Alriksson, Linnéuniversitetet under ledning av Anders Ekdahl, SINF och Swaraj Paul.

Läs mer om dagen och hur du anmäler dig: http://temadag.pppolymer.se
Aldehyder och deras inverkan på hälsa

Det finns många källor till aldehydförekomst i inomhusluften. Bland dem är reaktion av ozon med omättade kolväten, alkener och terpener, olika hartser i byggmaterial som spån- och MDF-skivor, syrahärdande parkettlacker, lufttorkande alkydfärger, MF laminater mm.
Det har också visat sig att människor genererar formaldehyd genom oxidationsreaktioner av squalene, vilken är en komponent i människohud. Aldehyderna bildas också vid rökning och matlagning.

Tydliga riktlinjer saknas 
Tyvärr finns det inga tydliga regler eller riktvärden för aldehydförekomst från svenska myndigheter motsvarande EPA från Boverket och Socialstyrelsen. 
Formaldehyd har klassats som carcinogen i en nyligen utkommen rapport från NTP och man anser därför att det är viktigt att använda mätmetoder med mycket låg detektionsgräns. EPA föreslår metoder med en detektionsgräns på 0,6 µg/m3.

Barnastma, minnes- och inlärningssvårigheter 
Det har rapporterats att barn exponerade för formaldehyd högre än 60 µg/m3 får en hög risk för barnastma.
Det har visats att inandning av formaldehyd har förorsakat minnes- och inlärningssvårigheter för mus pga oxidativ stress.
Kalifornien har fastställt en referens-exponeringsnivå för formaldehyd för akut och kronisk (ej cancer) toxicitet. Det har rapporterats en gräns för formaldehyd 92 µg/m3 för 1 timmes exponering och avser skydd mot ögonirritation. Genom att ta hänsyn till alla osäkerhetsfaktorer har ett värde på 3 µg/m3 föreslagits.

Därför har PP Polymer aldehydanalys som standard 
Aldehyderna är alltså hälsofarliga redan vid mycket låga koncentrationer och förekommer ofta i inomhusluften.
Vi får många belägg för att det inte räcker att enbart analysera för VOC och MVOC när människor mår dåligt. Därför ingår aldehydanalys som standard i vårt analyspaket ”Inventering av luftkvalitet”.

Lästips för fördjupning 
I Chem. Rev. 2010, 110,2536-2572 har Salthammar m fl. har publicerat en översiktsartikel om formaldehyd i inomhusluft.
I NTP 2011, 12th Edition klassas formaldehyd som carcinogen.
EPA 1999 föreslår metoder med en detektionsgräns på 0,6 µg/m3.
Indoor Air 2004 ger några riktvärden för formaldehyd-exponering i inomhusluft.
OEHHA 1999, 2001 har fastställt en referens-exponeringsnivå för formaldehyd för akut och kronisk (ej cancer) toxicitet.
Indoor Air 2008, vol.18 visar att inandning av formaldehyd har förorsakat minnes och inlärningssvårigheter för mus pga oxidativ stress.
Trevlig Midsommar!

Gå gärna in på http://temadag.pppolymer.se och anmäl dig till vårt unika evenemang den 10 september med välrenomerade föreläsare för att fira våra 30 år som företag.

Alla vi på PP Polymer önskar dig en underbar sommar!

 
Paxymer får EU pengar i H2020

”Vi är ett företag som ligger i framkant inom flamskydd. Vår tekniska lösning är flexibel och har stor potential för att eliminera en del av de långlivade kemikalier som används mest i vårt samhälle. Det är också därför vårt projekt hamnar under utlysningen ”Societal challenges”.” säger VD Amit Paul.

Det halogenfria flamskyddet Paxymer® utvecklades av Docent Swaraj Paul och Paxymer AB tillverkar och säljer produkterna på licens från PP Polymer på värlsdmarknaden i eget bolag. Forskning och produktutveckling av flamskyddsteknologin ligger kvar hos PP Polymer med sitt kvalificerade laboratorium och kompetenta personal. PP Polymer deltar också i H2020-projektet.

Vi är speciellt stolta över att vi på vår Temadag den 10 september har lyckats attrahera pionjären inom halogenfria flamskydd Prof Camino från Turins universitet i Italien att föreläsa kring ämnet.
Titta in på http://temadag.pppolymer.se och förvissa dig om en plats.
Temadag 10 september 2015

Material i ett föränderligt samhälle.

Vi kommer förmedla lönsam kunskap om smarta material, att använda i vårt föränderliga samhälle, som ställer ökande krav på såväl tillverkare som brukare.

Kom och lyssna till framstående föredragshållare som prof Camino från Turin, en av pionjärerna bakom halogenfria flamskyddsmedel, och prof Berglund från Wallenberg-laboratoriet, som berättar om den spännande framtiden med den förnyelsebara råvaran nanocellulosa. Moderna byggnadsmaterial och miljön kommer Åsa Westberg, miljökonsult från WSP att berätta om och Hur kemikalier påverkar din kropp föreläser prof Carl-Gustaf Bornehag om. Vi asvlöjar snart fler spännande föredragshållare.

I en inspirerande miljö firar vi 30 år och avslutar med att bjuda på galamiddag.
Hela programmet finns på följande adress: www.temadag.pppolymer.se 
Reservera 10 september!
Swaraj Paul appointed EU-expert in H2020

– I am honoured of this appointment and the trust that has been given me in the tough competition of experts in my field, says Swaraj Paul

H2020 is in most of the areas focusing on sustainability and we have always worked for sustainable development. We have during our 30 years increased the productivity of our customers by utilizing smart polymer chemistry to find solutions to their problems. At the same time we have been very keen to take care of health and the environment by eliminating use of hazardous chemicals.  

Swaraj started his journey within chemistry at the University of Agra and made his way to Europe and KTH Royal Institute of Technology in Stockholm where he received his doctor degree in Polymer Technology. After eleven years in different industries in Sweden he decided to build his own company with a well-equipped laboratory for all kind of polymeric analysis.
Swaraj Paul utsedd till EU-expert

H2020 kommer att dela ut närmare 80 miljarder EUR under en sjuårs-period. De flesta program inom EU  har tydlig adress till hållbarhet. PP Polymer har sedan 1985 verkat för ett hållbart samhälle och med tydligt miljöfokus i alla våra uppdrag och lösningar på våra kunders problemställningar.

– Jag känner mig hedrar över att ha fått detta förtroende i den hårda konkurrensen bland experter inom området, säger Swaraj Paul.

Swaraj startade sin studiebana i vid Agra University i Inden, doktorerade i Polymerteknologi vid KTH, erhöll sin docentur även den från KTH, arbetade 11 år i olika industrier i Sverige inom färg o lack och kompositmaterial parallellt som han skrivit läroböcker och 1985 beslutade sig för att starta PP Polymer med eget analyslaboratorium för att hjälpa industrin med polymertekniska lösningar.

 
Paxymer nominerad till Nordic Cleantech Open

år hade man rekordantalet 111 sökande.

Paxymer är stolta över att ha kommit såhär långt i tävlingen, VD Amit Paul kommenterar ”Det är hård konkurrens inom nordisk cleantech, det finns väldigt många hightech bolag i sektorn. Det är smickrande att juryn rankat oss bland de mest intressanta 25 bland så många sökande bolag.”
 
Paxymer (Sverige)
Paxymer har patenterat ett nytt flamskyddsystem för polyolefinplaster helt fri från giftiga kemikalier. Resultatet är bättre användbarhet, brandsäkerhet och miljöpåverkan. En fungerande grön ersättare för bromerade flamskyddsmedel.”

För mer information om Paxymer: www.paxymer.se
För mer information om Nordic Cleantech Open:
http://www.nordiccleantechopen.com


 


 

 
Utbildningsministern lovar bra luft i skolorna!

Vi på PP Polymer har länge arbetat för att luftens kvalitet skall prioriteras. Inte minst i skolor. Våra barn är vår framtid och den miljö som de vistas i borde vara säkrad.

Nu skall skolor byggas om och renoveras. Det är ett mycket positivt besked. Det är nu viktigare än någonsin att luftens kvalitet säkerställs så att det inte uppdagas nya skandaler kring våra barns hälsa pga dålig ventilation eller undermåliga byggmaterial.

Hur kan man då förstärka och säkerställa ”arbetsmiljön”:
Kontrollera vilka material som används vid nybyggnation och renovering och kontrollera luftens kvalitet. Från myndighets håll kan man uttöka den obligatoriska OVK-mätningen med en kontroll av luftens kvalitet vid samma tillfälle. Eller diskutera med fastighetsbolagen att med vissa intervall kontrollera luften i byggnaderna.

Ann-Christin Paul
VD 
Var med oss o fira 30 år!

30 år i industrins tjänst för en hållbar utveckling, det är värt en reflektion. Under jubileumsåret 2015 bjuder vi därför på blickar bakåt. Vi kommer att berätta om våra mest spännande skeenden och hålla dig uppdaterad på vår hemsida och i våra nyhetsbrev.
Vårt fokus är förstås som alltid framåt och vi trivs, som du vet, i spetsen av utvecklingen. Vår temadag den 10 september kommer att innehålla många spännande föredragshållare och ämnen inom våra kompetensområden.
Väl mött!
Ann-Christin Paul
VD, PP Polymer

PP Polymer står för:
Hållbar utveckling inom hela polymerområdet.
Materialanalyser för vår producerande industri.
Luftkvalitetsanalyser för vår bygg och boendemiljö.
Miljöanpassad egen produktutveckling och miljöanpassad produktutveckling åt våra kunder.
Produktion av egna specialprodukter.
Patenterade teknologier.
Utveckling av analysmetoder när verkligheten så kräver.
Opinionsbildare.
Påtryckare för en bättre miljö.
Miljödiplomerade.
Klimatsmarta.
IIP-certifierade.
Pristagare.