Utbildningsministern lovar bra luft i skolorna!

Vi på PP Polymer har länge arbetat för att luftens kvalitet skall prioriteras. Inte minst i skolor. Våra barn är vår framtid och den miljö som de vistas i borde vara säkrad.

Nu skall skolor byggas om och renoveras. Det är ett mycket positivt besked. Det är nu viktigare än någonsin att luftens kvalitet säkerställs så att det inte uppdagas nya skandaler kring våra barns hälsa pga dålig ventilation eller undermåliga byggmaterial.

Hur kan man då förstärka och säkerställa ”arbetsmiljön”:
Kontrollera vilka material som används vid nybyggnation och renovering och kontrollera luftens kvalitet. Från myndighets håll kan man uttöka den obligatoriska OVK-mätningen med en kontroll av luftens kvalitet vid samma tillfälle. Eller diskutera med fastighetsbolagen att med vissa intervall kontrollera luften i byggnaderna.

Ann-Christin Paul
VD 
Var med oss o fira 30 år!

30 år i industrins tjänst för en hållbar utveckling, det är värt en reflektion. Under jubileumsåret 2015 bjuder vi därför på blickar bakåt. Vi kommer att berätta om våra mest spännande skeenden och hålla dig uppdaterad på vår hemsida och i våra nyhetsbrev.
Vårt fokus är förstås som alltid framåt och vi trivs, som du vet, i spetsen av utvecklingen. Vår temadag den 10 september kommer att innehålla många spännande föredragshållare och ämnen inom våra kompetensområden.
Väl mött!
Ann-Christin Paul
VD, PP Polymer

PP Polymer står för:
Hållbar utveckling inom hela polymerområdet.
Materialanalyser för vår producerande industri.
Luftkvalitetsanalyser för vår bygg och boendemiljö.
Miljöanpassad egen produktutveckling och miljöanpassad produktutveckling åt våra kunder.
Produktion av egna specialprodukter.
Patenterade teknologier.
Utveckling av analysmetoder när verkligheten så kräver.
Opinionsbildare.
Påtryckare för en bättre miljö.
Miljödiplomerade.
Klimatsmarta.
IIP-certifierade.
Pristagare.

 

 

 
GOD JUL o GOTT NYTT ÅR

Vi kommer ha viss jourverksamhet i mellandagarna.

Under 2015 fyller vi 30 år och det kommer vi att fira hela året.
Boka redan nu in i almanackan den 9 september 2015 då vi planerar att fira vår verksamhet med att återuppliva en temadag inom alla våra områden. En temadag som är framåtblickande.

Vi önskar sköna helger!
Kvalitetscertifierade -fick guld nivå

Vi var bland de första att införa standarden i Sverige. ”PP Polymer har haft en betydande roll för standardens introduktion och utveckling i Sverige”, skriver organisationen IIP i sitt utlåtande till vår certifiering. De fortsätter: ”PP Polymer visar på effekten av en långsiktigt och hållbar strategi för utveckling av verksamheten. Företaget fick sitt första Investors in People godkännande i maj 2001. Sedan utvärderingen 2007 har Paxymer AB tillkommit inom koncernen och är ett systerföretag till PP Polymer. Ett godkännande som en Investors in People-organisation sker efter utvärdering av en auktoriserad examinator och gäller i tre år. Standarden finns i ett grundutförande med 39 bevis och en utökad version med 196 bevis. PP Polymer AB/Paxymer AB har ställts mot alla de 196 bevisen.” 

PP Polymer/Paxymer uppfyller alla kriterier för guld-nivån.
Läs mer om vårt kvalitetsarbete här på vår hemsida under Kvalitetssäkring.

IIP Sverige
Utvecklingsingenjörer sökes

Utvecklingsingenjör: Polymerkemist

Utvecklingsingenjör: Processutveckling 

Båda dessa tjänster är lediga nu så gå in på länken och läs mer. Vi är inne i en väldigt spännande utveckligsfas och behöver dig nu! Vi ser fram emot din ansökan. 

Annons
Utvecklingsingenjörer i polymerkemi

Utvecklingsingenjör: Polymerkemist
Utvecklingsingenjör: Processutveckling

Båda dessa tjänster är lediga nu så gå in på länken och läs mer. 
Vi är inne i en väldigt spännande utvecklingsfas och behöver dig nu! 
Vi ser fram emot din ansökan.

 

Annons
Cirkulär ekonomi och Overshoot Day

Två händelser den senaste tiden är värda att reflektera över. Igår den 19 augusti hade världen förbrukat jordens årsproduktion av ekologiska resurser och därmed överskridit naturens budget för iår.

På Brännpunkt i SvD den 10 augusti diskuteras Cirkulär Ekonomi som i korthet går ut på att företagen äger produkten men säljer tillgång till den och behåller själv ägande och produktansvar. Om produkten håller länge tjänar företaget mer än idag genom abonnemang. Detta kommer att medföra att världen hushåller mer med sina naturresurser eftersom produkter idag oftast designas för att leva så kort tid som möjligt.

Kina har redan infört cirkulär ekonomi i sin 5-årsplan. EU-komissionen deklarerade den 2 juli iår att cirkulär ekonomi skall bli norm i Europa.
Debattartikeln pekar på vägar för Sverige och regeringen att gå för att vara med när det händer och säkerställa att vi leder utvecklingen.

Vi på PP Polymer välkomnar den utvecklingen och är beredda att hjälpa till i omstruktureringen  med vår nischade kunskap.
Sommar sol o semester 21 juli – 3 augusti

GLAD Sommar önskar vi på PP Polymer!

Tag med tankegångarna nedan i hängmattan så tar vi nya tag i höst för vår fortsatta kamp för människors hälsa och vår miljö. 

En intressant artikel i DN häromdagen fångade mitt intresse. Den handlar bl a om att ”Vi måste börja mäta välfärd på andra sätt än med BNP” Artikelförfattarna (namnkunniga: Andreas Carlgren. Klas Eklund och Johan Rockström) menar på att vi måste göra ordentliga redovisningar av hur naturkapitalets utveckling påverkar ekonomin och inte bara titta på BNP-utvecklingen. Detta betraktelsesätt kan ”bidra till den stora möjligheten att stimulera ny, grön teknik, ändra tillväxtens karaktär och göra ekonomin grön på riktigt”.

Många sommarhälsningar
Ann-Christin & Swaraj Paul 
Biocompatible polymer scaffold – Vascubone

PP Polymer has contributed with development of bioresorbable polymer material for scaffolds. In the video after 1:52 – 1:55 minutes you can see how the experimental scaffold typically looks like.  
The project started 2010 and will be finished early 2015.

” This new approach in bone regeneration may have the flavour of Frankenstein’s methods, but it has a lot of advantages compared to traditional materials used in operations like hip replacements. Currently, these bone defects are mainly replaced with metal implants, which usually last only for ten to fifteen years before they are worn out. Heike Walles, bio engineer and coordinator of the European research project VascuBone , believes that her method of combining human cells with scaffolds and bone substitutes could become a routine procedure in the future and provide a perfect alternative to the current best practices”

The Vascubone project has been financed by the European Research Program FP 7.

The film is published via http://youris.com  

Vascubone video

Vascubone article
Plastic Today

Gratis kunskap får man sällan. Under entreprenörsveckan i Båstad den 23-25 juni, 2014 är detta dock sanning.

Amit Paul från vårt systerföretag Paxymer kommer att tala under rubriken ”Nya material och smarta konstruktioner” på tisdag den 24 juni mellan kl 10.55 – 12.00.

Titeln på föreläsningen är:
Allt fler applikationer omfattas av flamskydd och producenten blir ansvarig för innehållet i sina produkter. 

Läs mer om dagen i länken nedan.

Plastic Today