Kvalitetscertifierade -fick guld nivå

Vi var bland de första att införa standarden i Sverige. ”PP Polymer har haft en betydande roll för standardens introduktion och utveckling i Sverige”, skriver organisationen IIP i sitt utlåtande till vår certifiering. De fortsätter: ”PP Polymer visar på effekten av en långsiktigt och hållbar strategi för utveckling av verksamheten. Företaget fick sitt första Investors in People godkännande i maj 2001. Sedan utvärderingen 2007 har Paxymer AB tillkommit inom koncernen och är ett systerföretag till PP Polymer. Ett godkännande som en Investors in People-organisation sker efter utvärdering av en auktoriserad examinator och gäller i tre år. Standarden finns i ett grundutförande med 39 bevis och en utökad version med 196 bevis. PP Polymer AB/Paxymer AB har ställts mot alla de 196 bevisen.” 

PP Polymer/Paxymer uppfyller alla kriterier för guld-nivån.
Läs mer om vårt kvalitetsarbete här på vår hemsida under Kvalitetssäkring.

IIP Sverige
Utvecklingsingenjörer sökes

Utvecklingsingenjör: Polymerkemist

Utvecklingsingenjör: Processutveckling 

Båda dessa tjänster är lediga nu så gå in på länken och läs mer. Vi är inne i en väldigt spännande utveckligsfas och behöver dig nu! Vi ser fram emot din ansökan. 

Annons
Utvecklingsingenjörer i polymerkemi

Utvecklingsingenjör: Polymerkemist
Utvecklingsingenjör: Processutveckling

Båda dessa tjänster är lediga nu så gå in på länken och läs mer. 
Vi är inne i en väldigt spännande utvecklingsfas och behöver dig nu! 
Vi ser fram emot din ansökan.

 

Annons
Cirkulär ekonomi och Overshoot Day

Två händelser den senaste tiden är värda att reflektera över. Igår den 19 augusti hade världen förbrukat jordens årsproduktion av ekologiska resurser och därmed överskridit naturens budget för iår.

På Brännpunkt i SvD den 10 augusti diskuteras Cirkulär Ekonomi som i korthet går ut på att företagen äger produkten men säljer tillgång till den och behåller själv ägande och produktansvar. Om produkten håller länge tjänar företaget mer än idag genom abonnemang. Detta kommer att medföra att världen hushåller mer med sina naturresurser eftersom produkter idag oftast designas för att leva så kort tid som möjligt.

Kina har redan infört cirkulär ekonomi i sin 5-årsplan. EU-komissionen deklarerade den 2 juli iår att cirkulär ekonomi skall bli norm i Europa.
Debattartikeln pekar på vägar för Sverige och regeringen att gå för att vara med när det händer och säkerställa att vi leder utvecklingen.

Vi på PP Polymer välkomnar den utvecklingen och är beredda att hjälpa till i omstruktureringen  med vår nischade kunskap.
Sommar sol o semester 21 juli – 3 augusti

GLAD Sommar önskar vi på PP Polymer!

Tag med tankegångarna nedan i hängmattan så tar vi nya tag i höst för vår fortsatta kamp för människors hälsa och vår miljö. 

En intressant artikel i DN häromdagen fångade mitt intresse. Den handlar bl a om att ”Vi måste börja mäta välfärd på andra sätt än med BNP” Artikelförfattarna (namnkunniga: Andreas Carlgren. Klas Eklund och Johan Rockström) menar på att vi måste göra ordentliga redovisningar av hur naturkapitalets utveckling påverkar ekonomin och inte bara titta på BNP-utvecklingen. Detta betraktelsesätt kan ”bidra till den stora möjligheten att stimulera ny, grön teknik, ändra tillväxtens karaktär och göra ekonomin grön på riktigt”.

Många sommarhälsningar
Ann-Christin & Swaraj Paul 
Biocompatible polymer scaffold – Vascubone

PP Polymer has contributed with development of bioresorbable polymer material for scaffolds. In the video after 1:52 – 1:55 minutes you can see how the experimental scaffold typically looks like.  
The project started 2010 and will be finished early 2015.

” This new approach in bone regeneration may have the flavour of Frankenstein’s methods, but it has a lot of advantages compared to traditional materials used in operations like hip replacements. Currently, these bone defects are mainly replaced with metal implants, which usually last only for ten to fifteen years before they are worn out. Heike Walles, bio engineer and coordinator of the European research project VascuBone , believes that her method of combining human cells with scaffolds and bone substitutes could become a routine procedure in the future and provide a perfect alternative to the current best practices”

The Vascubone project has been financed by the European Research Program FP 7.

The film is published via http://youris.com  

Vascubone video

Vascubone article
Plastic Today

Gratis kunskap får man sällan. Under entreprenörsveckan i Båstad den 23-25 juni, 2014 är detta dock sanning.

Amit Paul från vårt systerföretag Paxymer kommer att tala under rubriken ”Nya material och smarta konstruktioner” på tisdag den 24 juni mellan kl 10.55 – 12.00.

Titeln på föreläsningen är:
Allt fler applikationer omfattas av flamskydd och producenten blir ansvarig för innehållet i sina produkter. 

Läs mer om dagen i länken nedan.

Plastic Today
Asbest i damm – hälsofarligt

Vi kan hjälpa dig med att fastställa Asbest i dammprov. Det fastställs säkert med hjälp av SEM/EDS. En utrustning vi har och har erfarenhet av att använda.

Den konventionella metoden för att fastställa asbest i mikroskop (polarisationsmikroskopi (PLM) med faskontrast) bör enbart användas på materialprover. Den typen av mikroskopi fungerar inte på dammprover och för tunna asbestfibrer utan då bör svepelektronmikroskop användas.

I vår SEM/EDS kan vi med grundämnesanalys säkerställa och sortbestämma asbestfibrer.

Vi använder vid varje asbestanalys tekniken med svepelektronmikrosopi oavsett om det är på material eller i damm och säkerställer därmed varje enskild analys på bäst möjliga sätt.

Alla analyser utförs av oss i vårt eget laboratorium med svar inom 8 arbetsdagar.

I dag (7 april 2014) Mentor Newsroom uppmärksammas åter asbestens farlighet.
Läs gärna mer på länken:  http://www.mentornewsroom.se/nyheter/kemivarlden-biotech/asbest-lika-farligt-fortfarande/

 

 
Luftdeklarationer ger svar

När diffusa problem såsom ont i huvudet, andningsproblem, rinnig näsa, hudutslag etc uppstår rekommenderar vi att kontrollera inomhusluftens kvalitet innan man bestämmer sig för vilka åtgärder som bör vidtas. Eftersom vi utsätts för en mängd olika kemikalier i vår vardag, hemma och på kontoret så är det viktigt att fastställa inomhusluftens sammansättning vad gäller kemikalier när det uppstår problem. Läs gärna vår nyhet från 20 december om konferensen om Kemikalie och Folkhälsan där vi berättar om cocktaileffekten. 

Vi påstår inte att inomhusluften generellt är dålig. Vår erfarenhet genom alla år visar dock att när en person inte mår bra så ska man ta det på allvar och undersöka utrymmet där man vistas och om så erfordras kontrollera luftkvaliteten och åtgärda eventuella problem.  

Följ länken och läs artikeln i sin helhet nedan.  

 
Kemikalierna och folkhälsan

PP Polymer har skrivit i många nyhetsbrev och artiklar om risken för såväl cocktail-effekten och lågdosexpnering av olika kemikalier. Mikael Karlsson, Naturskyddsföreningen påpekade speciellt att människor och myndigheter ofta försöker gömma sig bakom enskilda gränsvärden och inte ser till den samlade effekten av allt man exponeras för och som bidrar till ohälsa.

När vi på PP Polymer undersöker inomhusluften har vi dessa fakta för ögonen och ser vi något i luften som inte borde vara där så rapporterar vi om det. Dessutom har vi förmågan att relatera många av de kemikalier vi får i våra analyser till de material vi omger oss av i vardagen eftersom vi har kompetensen kring polymerer.

Konferensen var mycket givande och stärker oss i vår mission att försöka förklara varför människor mår dåligt i vissa miljöer och hur man kan ta bort det som inte är bra.

På konferensen enades man om att försiktighets- och substitutionsprinciperna är viktigare än någonsin. Kan man byta ut farliga kemikalier till mindre farliga så ska man göra det i varje enskilt fall.

PP Polymer önskar alla en riktigt GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!
Vi stänger idag och över helgerna och öppnar åter den 2 januari 2014.