Transfetter!

Transfetter är en förkortning av ”trans fatty acid” – en trans fett-syra. Fett-syran är en lång kolvätekedja med karboxyl-ändgrupper. Om du sätter en tre fett-syra till en glyceridmolekyl så får du triglycerid, i dagligt tal kallad för fett. En del fetter som smör är fast i rumstemperatur medan t ex olivolja är flytande. Skillnaden ligger i bindningarna som håller ihop kolkedjorna. Olivolja är en mono-omättad fett-syra som har väteatomerna på samma sida (cis) om dubbelbindningen medan transfetterna har väteatomerna på motsatt sida (trans) om dubbelbindningen. Placeringen på dessa väteatomer påverkar formen och egenskaperna hos transfetterna och hur vår kropp processar dessa.

Nu vet vi att de bindningar som trans ger är ännu värre än de tidigare kända. Transfetterna används oftast i storkök och industriellt tillverkad mat. Fördelen för användarna med dessa transfetter är att de tål höga temperaturer under lång tid, (chips, pommes frittes etc) men nackdelen är att de  medför problem för vår kropp och vår hälsa.
Driven projektledare – polymerkemist

Du har kapacitet och erfarenhet av att ta en nyutvecklad produkt till en industriell volymprodukt för stora internationella kunder. Du har erfarenhet att driva den egna organisationen och leverantörer mot kundernas krav i en internationell miljö. Du har sinne för affärer med fokus på produktlönsamhet och förmåga att utveckla och underhålla kundrelationer på lång sikt.

 

Hög teknisk kompetens såväl teoretisk som praktisk inom polymerteknologi: 

Tillämpad kemi

Materialkunskap

Problemlösningsförmåga

 

Erfarenhet och hög kompetens inom:

Projektledning/Kommersialisering

Marknadsföring/försäljning

Kommunikation

 

Kunskaper kring och kännedom om

Materialanalyser (polymerkemi)

Analysinstrument

Miljöanalyser

Laboratorieutrustning

Miljökrav

Säkerhetskrav

Marknadskunskap

 

Vidare har du lätt för att samarbeta och är positiv. Du är kreativ och har en praktisk inställning till problemlösning. Du gillar att arbeta i en mindre och dynamisk organisation med högt i tak och korta beslutsvägar. Du har förmågan att nå toppresultat och sporras av att fylla kundens behov och göra lönsamma affärer. Du är i grunden en entreprenör.

Och som sådan har du goda möjligheter att utvecklas hos oss och ta del av det du skapar.
 

PP Polymer är ett innovativt och väletablerat nischföretag som funnits i över 20 år.

Vi har Skandinaviens mest kompletta polymerlaboratorium och har över åren byggt upp kompetens att kunna nyttja alla instrument för att möta våra kunders behov av lösningar.

Sedan 2001 arbetar företaget med IIP (Investor in People). En certifiering som säkerställer att vi arbetar med att ta tillvara och ständigt utveckla kompetensen hos våra medarbetare.

Under 2007 kommer vi att arbeta med att certifiera oss enligt ISO 9001. Aktivt kvalitetsarbete har varit vår ledstjärna genom åren och vi är miljöcertifierade enligt Svensk miljöbas sedan 6 år tillbaka. Miljön är kort sagt i fokus på vårt företag. Vi har alltid arbetat och tagit ansvar för lösningar som ur miljösynpunkt är bättre än befintliga lösningar.

 

Kom in med din ansökan så fort som möjligt, vi tittar på dem löpande till: info@pppolymer.se

Dock senast 2007-01-27.

Ring gärna 08-4455300 och fråga efter vår VD Ann-Christin Paul.
Driven Polymerkemist sökes

Du har såväl teoretisk som praktisk kompetens inom polymerteknologi med tonvikt på kemi.

Klicka på länken eller titta in under ”Lediga jobb” här på vår hemsida, så får du mer information.
Kontakta gärna Ann-Christin Paul om du undrar över något.
Heta forskningsresultat

En alldeles färsk forskningsrappot publicerad den 6 december 2006 visar genom experiment utförda över en 5 års period på möss att doser om 2,5 – 1000 mikrogram/kg kroppsvikt/dag av ämnet bisfenol A kan medföra 25% ökad risk för bröstcancer.

Bisfenol A används vid framställning av polycarbonatplast och epoxyharts. De flesta mat och dryckesförpackningar som används idag inklusive nappflaskor innehåller ämnet, det finns dessutom också i t ex kompositmaterial för tandlagning. Och ämnet läcker från samtliga produkter, varför det är viktigt att bestämma fria halter av bisfenol A, för att säkerställa nivåerna innan materialen går till slutanvändaren.

Det finns fler undersökningar sedan tidigare som tyder på att bisfenol A kan orsaka bröstcancer. ”Environmental Protection Agency” har idag ett riktvärde om 50 mikrogram/kg/dag som inte bör överskridas, ett värde som Proffessor Ana. M Soto från Tufts Univ. School of Medicine i Boston anser är för högt.
Ny teknik och funktionella material 30-31 okt 2006

Minnespolymerer ger nya konstruktionsmöjligheter. Minnespolymerer tillhör gruppen smarta material där materialet kan återvända till dess originalform efter manipulation till olika former. Dessa formförändringar och återhämtningen kan ske hur många gånger som helst. Sådana material ger nya möjligheter inom bla flyg- och fordonsindustrin. Vi kommer att visa exempel på några minnespolymerer och beskriva vilka strukturella parametrar som används för att åstadkomma minnesfunktioner. Vi tar också upp vilka analyser som är lämpliga för att karakterisera sådana material så att du som användare kan styra mekanismerna att passa i din process.

Plastdagarna är en årligen återkommande aktivitet som tidningen Plastforum arrangerar och syftet är att skapa ett forum för såväl plastbrukare som plastbearbetare i Norden. Det kommer också att vara en utställning med intressanta företag som man kan ta del av i pauserna.

Läs mer och anmäl dig via länken nedan.

Plastdagarna 30-31 okt 2006
Hög TVOC i ny bil även efter tre år

Japanska forskare har undersökt vilka ämnen och hur mycket av dessa som finns i luften i en ny bil under de första tre åren efter tillverkningen. Man detekterade 162 olika ämnen i bilen, varav de flesta hörde till grupperna alifatiska kolväten och aromatiska kolväten. Två veckor efter tillverkningen låg TVOC på över 14.000 μg/m3 i bilen. Xylen var det ämne som fanns i högst koncentration, med 4.003 μg/m3. Man fann även formaldehyd i en halt på 46 μg/m3. Minskningen av formaldehydkoncentrationen var inte så uttalad över de tre åren. Koncentrationen av de alifatiska och aromatiska kolvätena sjönk hastigt under det första halvåret, men även efter tre år var TVOC fortfarande högre än 300 μg/m3, det värde som forskarna använt som riktvärde. För att komma ner till en nivå på 300 μg/m3 skulle det ta 4.6 år, och för att nå samma nivå som uteluften skulle det ta 5.7 år.

 

 

Källa:

Yoshida T, Matsanuga I: A case study on identification of airborne organic compounds and time courses of their concentrations in the cabin of a new car for private use. Environment International 32 (2006) 58-79.
GLAD och VILSAM SOMMAR!

Vår vår har varit hektisk!
Vi deltog i Scanplastmässan och visade att vi är skandinaviens mest kompletta polymerlaboratorium!
Utvecklingsmedel från Vinnovas program Forska och Väx ger oss möjligheter att exploatera vårt halogenfria flamskyddsmedel Paxymer. I VVS-forum 6/7 2006, publicerades vår artikel om ”Ozonbehandling en möjlighet, men undvik riskerna genom kontroll”.
Vi sticker ut hakan i höst också!
I Bygg och Teknik i augusti skriver vi en födjupad artikel om ozonbehandling. Direkt efter semestern installeras vår nya labextruder så att vi kan tillverka Paxymer och andra specialcompounds. Den 30-31 oktober i Göteborg hålls Plastdagarna 2006 arrangerade av tidningen Plastforum och flera delarrangörer däribland PP Polymer.  I augusti kommer ett nytt nyhetsbrev med mer information.
Ozonbehandling?

Ozonbehandling har använts mer och mer de senaste åren. Det är en teknik som kan vara till hjälp när det gäller att bli av med luktproblem och rena luft i ett ventilationssystem. Men den kan också medföra allvarliga hälsorisker. Ozon reagerar med ämnen som kan finnas i inomhusluft. Särskilt snabbt reagerar ozonet med terpener som limonen (från t ex rengöringsmedel) och alfa-pinen (från t ex trämaterial). Vid reaktionen bildas nya ämnen, aldehyder som formaldehyd och acetaldehyd som är mycket irriterande ämnen och dessutom är cancerframkallande. Vi kan nu erbjuda dig ett analyspaket: Kontroll av luft vid ozonbehandling, där vi analyserar prov som du tar på luften som ska behandlas samt på luft som har behandlats. Vi kan då konstatera om ozonbehandlingen kan användas utan att medföra hälsofara.
Tack för ditt besök i vår monter på Scanplast!

Skandinaviens mest kompletta polymerlaboratorium bjöd vi på.
Vi pratade med många om hur vi kan optimera val av material.
Vårt halogenfria flamskyddsmedel Paxymer rönte stort intresse
Välkommen till vår hemsida och botanisera bland allt vi erbjuder.
Hör gärna av dig till oss så vi får berätta mer och tack alla som besökte vår monter vi önskar GLAD PÅSK!
Come take part in our launch of PAXYMER

Paul Polymer Production, the wholly-owned subsidiary of PP Polymer, announces the launch of PAXYMER TM halogen-free flame retardants. Inventor Dr. Swaraj Paul said, ”PAXYMER represents the latest development of a new, multi-component flame retardant system that is environmentally-friendly and provides for high performance. Compared to leading technologies, our product provides higher flame retardance performance, can be used at lower quantities while preserving the mechanical properties of the underlying base polymer. We are proud to announce its entry into the marketplace of halogen-free alternatives.” pl visit www.paxymer.se   

This technology represents a new and patented halogen-free flame retardant, building on the company's prior development programs described in earlier news alerts. PAXYMER is offered as a masterbatch in polyethylene or polypropylene systems.   

The tradeshow takes place between April 4 – 7, where we will demonstrate the capabilities of PAXYMER. At Scanplast we can also discuss with you the suitability of the technology in your company's application. We welcome you to booth C05:31.