1

Bildskärmssjuka, partiklar, MVOC och mycket mer

Kemi och hälsa i inomhusmiljön

Nyheter som kom fram på vår temadag den 18 november
  • Bildskärmssjuka eller elallergi kan ha en kemisk förklaring.
  • Partiklar som kommer ner i lungorna kan orsaka hjärtinfarkt.
  •  MVOC – de metaboliter som mögelsporerna avger, tros orsaka ohälsa.
  •  Kemiska reaktioner mellan vanligt förekommande VOC och miljöföroreningar som ozon kan bidra till bildandet av nya ämnen såsom aldehyder, ketoner eller karboxylsyror. Alla dessa ämnen är antingen irriterande, allergena eller cancerframkallande.
  •  TVOC kan vara en indikator på luftkvaliteten 

 

Läs mer ingående om vad som presenterades på vår temadag nedan.

För frågor kontakta Ann-Christin Paul, PP Polymer AB, 08-4455300