Förbud mot PBDE och PBB kräver ny analysmetod

På senare tid har flamskyddsmedel med halogen uppmärksammats som ett potentiellt miljöhot. Särskilt PBDE (polybromerade difenyletrar) och PBB (polybromerade bifenyler) eftersom dessa kemiska föreningar är toxiska, mycket stabila och fettlösliga.

Inom en snar framtid förväntas därför ett total förbud mot användning av PBDE och PBB, samt förbud mot import av detaljer som innehåller dessa föreningar.

De kemiska analysmetoder som vanligen används för att detektera flamskyddsmedel med brom fokuserar på att bestämma den totala bromhalten. Därför har vi på PP Polymer tagit fram en ny analysmetod för att bestämma såväl typen som halten flamskyddsmedel i plastmaterial, som används inom elektronik, byggnads- och konsumentområdet.

Flamskyddsmedel används som additiv i polymera material för att förbättra brandsäkerheten. Sådana material förekommer i t ex plastdetaljer till datorer och som stoppning i möbler. Det finns omkring 200 olika flamskyddsmedel och dessa kan indelas i de två grupperna: hallogeninnehållande och halogenfria flamskyddsmedel.

PBDE och PBB kan anlagras i vävnaderna hos människor och djur.

De kemiska analysmetoder som vanligen används för att detektera brominnehållande flamskyddsmedel fokuserar på att bestämma den totala bromhalten. Detta ger en relativt grov, indirekt skattning av mängden flamskyddsmedel eftersom brominnehållet varierar mellan olika typer av flamskyddsmedel (omkring 50-80%).  Dessutom ger dessa metoder ingen upplysning om vilken typ av bromerat flamskyddsmedel det är frågan om. Toxicitet och stabilitet varierar högst avsevärt mellan olika flamskyddsmedel.

Vi på PP Polymer kan identifiera en rad olika typer av flamskyddsmdel och även i uttökad analys göra kvantitativa bestämningar av dessa.
PCB i fogmassa?

Finn alla former av PCB i en och samma analys!
Vi har utvecklat och anpassat en analysmetod som snabbt och kostnadseffektivt visar på om en fogmassa innehåller PCB eller inte och i vilka halter.

PCB förekommer i många isomerformer. För att kunna identifiera dessa används normalt olika sätt att analysera. Med vår teknik kan du få en helhetsanalys.

Fastighetsbranschen har satt som mål att sanera alla PCB innehållande fogar inom några år. Myndigheterna har sedan länge förbjudit all användning av PCB pga dess hälso och miljörisker.
European Coatings Show – 5th Nürnberg Congress

There was a tremendous interest in our software and our role as consultants. We had over 100 visitors in our booth during the three days (13-15th April) and the plenary lecture held by Swaraj Paul and the lecture held by Dr D.T. Wu was well attended and appretiated. Please contact us for further information.
Thank you for visiting us

There was a tremendous interest in our software and our role as consultants. We had over 100 visitors in our booth during the three days (13-15th April) and the plenary lecture held by Swaraj Paul and the lecture held by Dr D.T. Wu was well attended and appretiated. Please contact us for further information.
Vi kan analysera innemiljö

PP Polymer har gedigen kunskap om dessa material. Vi registrerar inte enbart standardämnen vid VOC-analyser utan tack vare att vi även registrerar oväntade ämnen har vi lärt oss att rätt analysera och spåra störningskällor. Vi gör också mer omfattande analyser, som att kartlägga vad som bildas när man kombinerar en matta med ett lim. Inom detta arbetsfält kommer vår expertis inom polymerområdet väl till pass.