30 år med kemi i miljöns tjänst

image_pdfimage_print

Vi firade 30 år som företag den 10 september på vår kunskapsdag. Docent Swaraj Paul berättade som en punkt på dagen om sin ledstjärna och visionen när han startade PP Polymer 1985. Visionen var och är att med hjälp av kunskap inom polymerteknologi och kemi bidra till ett hållbart samhälle till förmån för människa och miljö. Redan 1985 var den visionen väldigt stark och Swaraj gav exempel på vad han åstadkommit över åren. En viktig lärdom för att kunna lyckas är att ha timing och tur. För att få detta krävs hårt arbete och kunskap. Industrin behöver skräddarsydda lösningar idag i än högre grad än för 30 år sedan eftersom det sker en så snabb strukturomvandling och personalnedskärningar i västvärlden. För att lyckas med de uppdrag som PP Polymer haft genom åren krävs ett systematisk angreppssätt. 1.Definiera problemställningen och lägg upp en hypotes, 2. Sätt realistiska mål och lägg upp praktiska försök i laboratoriet, 3. Testa och verifiera hypotesen. Utveckla lösningar som passar in i befintlig produktionsprocess i möjligaste mån. ”Trial and error” är ett vanligt förekommande sätt i industrin idag pga avsaknad av kunskap och utrustning för verifiering. Dessvärre säger erfarenheten att det oftast är en riskabel väg för att lösa problem. Man lägger ned oerhört mycket tid och möda men i slutänden är man inte klokare än när man började och lösningen är inte varaktig utan högst temporär. Produktutveckling för Kodak, ABB, Bahco mfl företag och applikationer togs upp som exempel. Liksom upptäckten och utvecklingsstrategin bakom det halogenfria flamskyddssystemet Paxymer®.