1

Om oss

Om oss

PP Polymer grundades i Piteå 1985 av Docent Swaraj Paul och erbjuder allt från analyser och provning till rådgivning och utveckling. Vi är specialister på moderna material, som plast, lim, lack samt golvmaterial, och dess effekter på miljön. Vi har också specialiserat oss på analys av inomhusmiljön och bidrar med erfarenhet kring hur det kan påverka människan. Polymerkemi är vår grundkompetens sedan starten. Tillverkningsindustri, byggindustri, och skadereglerare är våra primära kundgrupper.

Miljöarbete är tradition hos oss
Redan från starten 1985 hade vi med miljöpåverkan i vårt arbete. Unikt nytänkande då, en betydelsefull erfarenhet idag. Tack vare våra kunskaper inom polymerkemi har vi bidragit till utvecklingen av moderna material. Med vårt inriktning på hållbar utveckling har vi samtidigt värnat om värden för människa och miljö. Vi följer miljölagstiftningen noggrant och arbetar i överensstämmelse med den. Vi har en genomgripande miljöpolicy.

Vår vision

PP Polymers affärsidé är kopplad till en stark vision. Vi ser som vår viktigaste uppgift att göra våra kunder nöjda genom att erbjuda effektiva analyser och leverera polymertekniska lösningar. Fokus på en hållbar utveckling har vi haft sedan starten 1985. I vår vision ingår att verka för ett resurseffektivt och hållbart samhälle. Efter 30 verksamma år kan vi konstatera att detta sammantaget är till nytta både för våra kunder och för samhälle, miljö och människa.

Kvalitetssäkring

Vi styr med kvalitet. Vår kvalitetsstyrning av verksamheten är en garanti för våra kunder och vi följer noggrant standard. Det är viktigt för oss att leverera i tid och det kunden vill ha. Vi står för kvalitetslösningar, gör alltid kvalitetskontroller och säkrar ständigt våra analysmetoder. Vi är ett oberoende företag som arbetar snabbt och seriöst. Kvaliteten ska vara hög på de tjänster vi levererar och bidra till våra kunders framgångar. Därför säkrar vi kvaliteten på vår verksamhet och har ett väl dokumenterat miljöarbete:Vi vet att PP Polymers verksamhet avgörs av vår kompetens och motivation. Därför har vi arbetat med Investor in People, IIP, en standard för utbildning och utveckling kopplat till företagets målsättningar. Här gäller ett engagerat ledarskap, där alla på företaget ska ha förutsättningar att känna delaktighet i verksamheten och vi utvecklar medvetet allas kompetens.

I november 2014 genomgick PP Polymer sin femte certifiering som gällde till 2017 och erhöll Guld-nivån. Vi var ett av de första sex företagen som år 2001 blev IIP-certifierade i Sverige. Vi fortsätter att arbeta med att utveckla organisationen och våra medarbetars kompetens.Vi revideras årligen i vårt miljöledningssystem av Sustema enligt svensk miljöbas.

Vi diplomerades första gången den 5 februari 2003 ”För ett strukturerat och dokumenterat miljöarbete” i enlighet med Företagens Miljösatsnings miljöledningssystem i Stockholms stad

Miljödiplom Sustema 2018Ladda ner PDFVi klimatkompenserar för våra C02-utsläpp enligt Kyoto protokollet enligt CDM och deltar i Klimatpakten, Stockholm Stad.

PP Polymer AB Certifikat Klimatkompensation för 2017

Vi arbetar med hållbar utveckling på alla plan. Etiskt har vi en hög profil och värnar om människan och vår miljö. Värdeorden etik & moral står högt upp på listan i vårt interna arbete. Vi granskar alla våra leverantörer med avseende på deras CSR- och miljöarbete. Vi vill bygga långsiktigt värde åt våra intressenter och har alltid arbetat med hög moral och passion för våra kunders räkning.

Alla uppdrag behandlas konfidentiellt och sekretessavtal ingår i våra åtaganden.

Vi är i högsta klass sedan AAA-ratingen inleddes 1997. I och med att vi tillhör landets mest kreditvärdiga företag, är vi en resursstark och stabil leverantör som håller garantier samt åtaganden.

Vi arbetar både enligt SIS- och DIN-normer, allt efter kundens önskemål.För oss på PP Polymer AB är det viktigt att dina personuppgifter hanteras på ett säkert och korrekt sätt enligt lagstiftningen, senaste ändring enligt GDPR 25 maj 2018.
Våra register hanteras endast internt och lämnas inte ut till tredje part.

I vårt kundregister finns följande information: Organisationsnamn, adress, telefon- och organsiationsnummer. Kontaktperson/er med namn, e-postadress och eventuellt telefonnummer.

I vårt nyhetsbrevsregister finns följande information: Namn, e-postadress, ev organisation.
Vi för inga anteckningar om samtal eller annan typ av information i våra register.
Som kund erhåller du automatiskt nyhetsbrev. Om du får våra nyhetsbrev utan att vara kund har du tidigare samtyckt eller registrerat dig för den informationen.
Personuppgifterna lagras inte längre än vad som krävs för att uppfylla ändamålet.
Dina rättigheter
Du kan när som helst få information om vilka uppgifter vi sparat och du kan kontakta oss på info@pppolymer.se för att få dina uppgifter borttagna. Vid avregistrering från nyhetsbrev kommer vi att ta bort dina personliga data från nyhetsbrevsregistret.
Så länge du är kund hos oss sparar vi dina uppgifter till dess att vi fullgjort vårt åtagande gentemot dig och företaget samt ett år efter slutfört uppdrag. Du har rätt att få dina uppgifter rättade och kompletterade. Den rättsliga grunden för att uppgifterna i kundregistret sparas är då det är nödvändigt, för att genomföra de uppdrag vi fått från dig eller din organisation/företag.
Vi kan komma att uppdatera vår integritetspolicy. Du finner information om det här på vår hemsida.

Vår historia

Det som inspirerade docent Swaraj Paul att starta PP Polymer 1985 var en kombination av industrins behov av bra produktionsförutsättningar och en övertygelse om människans rätt till en bra miljö.
Genom åren har PP Polymer utfört en bred variation av uppdrag som resulterat i hållbara produktförbättringar och problemlösningar inom polymerkemi. Vi har kunder från tillverkningsindustri, byggindustri och återvinningsindustri. Vi har kunder som är råvaruproducenter, fastighetsbolag och fastighetsskötare. Det kommer uppdrag från offentlig förvaltning samt intresseorganisationer och vi arbetar med forskning och utveckling.
Vi har haft uppdrag inom kompetensområdena UV-kemi, epoxi-kemi, akrylat-kemi, isocyanat-kemi, bionedbrytbara material, materialteknologi, emissioner etc

Får kemin att stämma
PPP Polymer började med att leverera skräddarsydda lösningar till industrin. Vi konstruerade efter deras kravspecifikationer och baserade lösningarna på mindre hälsofarliga ämnen.
Genom åren har vi utformat och omformat ett flertal material och gett dem önskvärda egenskaper. Det har gällt hållfasthet, temperaturtålighet, kemikaliebeständighet, ljuskänslighet, bearbetning och mycket mer.

Har koll på inomhusluften
PP Polymer har sedan mitten av 1990-talet arbetat med att fastställa kemiska fakta som säkerställer miljö och hälsa. Vi erbjuder noga utvecklade analyser och kontroller av materials påverkan på miljö samt hälsa och omvänt analyserar vi hur miljö påverkar material. PP Polymers filosofi är att människor ska må bra där de vistas. Man ska inte behöva acceptera förekomst av hälsofarliga ämnen i sin miljö. Med våra analyser hjälper PP Polymer till att säkerställa inomhusluftens kvalitet.

Många år med produktutveckling
Alltsedan starten 1985 har vi fått i uppdrag att utveckla produkter. Vi har fått lekparkers gungor att hålla bättre och inte skada barnen. Vi har skapat olika isolermaterial. Både material som isolerar el i vattengeneratorer och material som innesluter miljöskadliga ämnen som kreosot och därmed säkrar miljön. Våra materialutvecklingar har sparat miljonbelopp i såväl rivningskostnader som kostnader för konstruktionsutveckling.
Vi skapade förutsättningar för fönsterglasets höga optiska kvalitet. Vi är också stolta över att ha blivit uppskattade ända från Japan när vi utvecklade en ytmodifieringsmetod för reningsfilter i Forsmarks kärnkraftverk.
Andra exempel på produkter vi utvecklat är blyfritt stabilisatorsystem för PVC, lim för optiska fibrer, smältlim för olika applikationer, t ex inom förpackningar för mat som är FDA-godkända, smältlim för TPE-material, sk PSA-lim lämpligt vid tejpapplikationer för industriellt bruk, samt ytbehandlingsmetod för ”feta” plaster (olefiner).
”Svenskt lim skarvar all världens film. Ett litet Spångaföretag har utvecklat ett ‘grönt’ lim åt filmjätten Kodak.” Detta stod att läsa i Ny Teknik för många år sedan när vi på uppdrag av Kodak tog fram ett ”grönt” alternativ till de filmlim som innehåller giftiga, klorerade lösningsmedel. Kodaks storhetstid var då, men vårt filmcement fortsätter vara efterfrågat.
Både små och stora uppdrag har haft sin utmaning och vi gör ingen skillnad.

Säkerställer miljö och hälsa
Byggindustri, fastighetsbolag och fastighetsskötare har sedan länge köpt våra luftkvalitetsanalyser och kemiska analyser av byggmaterial och dess effekt på miljön. Vi analyserar ’sjukahus-problem’, mäter inomhusluftens kvalitet och bedömer skador i fastigheter.
Hos PP Polymer har utvecklingen av polymera material alltid gått hand i hand med miljömedvetande. Vi kan dessa material in i minsta molekyl och känner till deras beteende och effekter på miljön. Att erbjuda kemiska miljöanalyser var en naturlig utveckling av vår verksamhet, när kraven på kunskap kom. I samband med att inomhusmiljö kom i fokus och man började diskutera effekter på människan, växte behovet av att veta vad som faktiskt sker. Moderna material som plast, lim, lack, färg, golv och isolermaterial har funnits i över 50 år i de flesta produkter och miljöer. Det är viktigt att dessa material håller måttet, det vill säga att man vet hur de beter sig och att de inte påverkar människa och miljö negativt.

Vi sticker ut hakan
Vi har en hög ambition och vi arbetar för en hållbar utveckling genom att skapa opinion. Doc Swaraj Paul har skrivit flera böcker och åtskilliga artiklar. Vi ger sedan 2002 regelbundet ut nyhetsbrev, som speglar våra kunskapsområden och nya vetenskapliga rön vi tror är intressanta för våra läsare.[ivan_title title_tag=”h2″ align=”left” c_id=”.vc_1436345791637″]

Vårt team

[/ivan_title]

Swaraj Paul, grundare och teknisk chef, Doc

Docent Swaraj Paul grundade PP Polymer 1985. Swaraj har mer än 40 års erfarenhet av industriell produktutveckling inom polymerkemi. Swaraj har skrivit boken Surface Coatings, John Wiley förlag som kom ut 1985 och varit editor för upplaga två utgiven 1995 samt delförfattare 1987 i Comprehensive Polymer Science. År 2012 fick Swaraj SKRs (Sveriges Kemiingenjörers riksförening) Teknikpris för sin banbrytande innovationsförmåga speciellt med tanke på Paxymer® det halogenfria flamskyddssystemet.
Docent Paul tog sin MSc vid Agra Universitet, Indien och tillbringade därefter 5 år på Synthetic Chemicals Ltd. innan han specialiserade sig på polymerer. 1972 fick han möjlighet att studera vid KTH Institutionen för Fiber och Polymer där han också doktorerade och fick sin docentur under ledning av Professor Bengt Rånby 1975.

Ann-Christin Paul, VD

Ann-Christin Mechler Paul är Civilekonom från Handelhögskolan i Stockholm. Är VD i PP Polymer och styrelseordförande i Paxymer AB. Hon har varit aktiv i ett antal styrelser såsom Imego, Innovationsbron (nuvarande Almi), Vetenskapsrådets ämnesråd för Teknik och natur och sitter för närvarande i styrelsen för Mistra Innovation och Fordonskomponentgruppens styrelse.

Amit Paul, VD Paxymer

Amit tog sin Civilekonomexamen i redovisning och finansiering på Handelshögskolan i Stockholm 2010. Han har bland annat arbetat på Bain Co. som Management konsult samt har arbetat inom musikindustrin som artist och drivit eget skivbolag. Han sitter idag även i styrelsen för svensk plastindustriförening (SPIF).