Vi söker Analytisk Kemist

Huvudsakliga arbetsuppgifter är Luftkvalitetsanalyser för inomhusmiljö och analyser som underlag för materialutredningar gällande polymerer.

Tjänsten innebär också delaktighet i ett spännande EU-projekt. Vi behöver dig som är kunnig, engagerad, händig och bryr dig om miljön. Klicka in på länken och sök tjänsten omgående.

annons på Monster
Long Term Value Creation

Al Gore och Petter Stordalen höll intressanta föredrag under försommaren som jag exklusivt fick tillfälle att lyssna till. De talade om ett hållbart samhälle och betonade att det måste finnas fler syften med ett företag och med företagandet än att skapa vinst. Termen ”Long Term Value Creation” är ett nytt mål.

För att få ett hållbart samhälle måste vi företagare bry oss om. Om vi bryr oss om på riktigt gagnar det alla.

Ta hand om er och bry er om i sommar.

Vi stänger för semester v 28-31 för analyser och produktion med viss jourverksamhet veckorna 28 och 29.

TREVLIG SOMMAR!

önskar vi alla på PP Polymer gnm Ann-Christin Paul

 

 
Utvecklingschef för Paxymer AB sökes

Du som vill anta utmaningen klicka in på länken och sänd in din ansökan så fort som möjligt. Urval och intervjuer kommer att ske löpande.

Mer information om Paxymer får du på www.paxymer.se

Annons på Monster
Luften på jobbet – dålig!

Vi är inomhus ca 90 procent av tiden och det finns många studier som visar på att bättre inomhusmiljö leder till bättre hälsa. Ventilationsföretaget Swegon har låtit göra en undersökning som VVS-Forums nätupplaga rapporterar om idag den 3 maj 2013. Se länk nedan till hela artikeln.

Vi på PP Polymer arbetar med inomhusluftens kvalitet varje dag och kan bekräfta att kvaliteten tyvärr ofta  är  dålig. Genom våra kvalificerade analyser kan du få reda på kvaliteten på luften du andas. Om du är trött, snuvig, hostig har en näsa som rinner så kan det bero på att kvaliteten inte är bra. Läs gärna mer i våra nyhetsbrev som du hittar här på hemsidan. Och kontakta oss om du behöver hjälp.

VVS forum nyhet 3 maj
Kemikalieanalyser

Vad finns det för kemikalieinnehåll i dina produkter? det kan röra sig om allt från textilier, leksaker till industriella material som antingen importeras eller som tillverkas/bearbetas här i Sverige. REACH skärper kraven om att du som företag måste ha kännedom och det räcker inte enbart med certifikat som intygar vad materialen eller produkterna består av. Det är också viktigt att få reda på innehållet genom stickprovskontroller av själva varan/materialet. Det kommer också att underlätta för dig när du för en dialog med dina leverantörer för vidareutveckling av produkten. 

Vi kan hjälpa dig med många typer av materialanalyser för kemikalieinnehåll och egenskapskontroll och dessutom emissionsanalyser för att visa om/vad dina varor avger för kemikalier.

Vi kontrollerar också luften du andas, antingen i din bostad, på din arbetsplats eller i din fastighet. Luftens kvalitet kan påverka hur du och dina medarbetare presterar och hur er hälsa påverkas.
Vad mäts o varför i inomhusluften

För att kunna få en rättvis bedömning av inomhusluftens kvalitet är det många olika parametrar som skall falla på plats. Det krävs gedigen kunskap för att kunna
-dels samla in olika ämnen på rätt sätt och med rätt utrustning
-analysera med rätt analysinstrument
-kvantitativ och på rätt sätt bestämma ämnena
-sammanställa resultaten på ett objektivt sätt i rapport
-dela med sig av kvalificerad rådgivning så att brukarna förstår resultaten
-tillsammans med skaderegleraren komma fram till vilka åtgärder som är lämpliga för att lösa problemet.

I våra artiklar ( se tidigare nyhet i augusti 2012) tar vi upp och berättar om de ämnen som kan finnas i luften och hur man säkerställer analyserna för ett rättvisande resultat.

Artiklarna publicerades i
Bygg o Teknik nr 5 – augusti 2012
Bygg o Teknin nr 7 – november 2012

 
Giftfri miljö – en ren vinst 15 oktober 2012

Vi på PP Polymer arbetar aktivt med att upplysa kring miljöstörande ämnen i inomhusluft. Vi analyserar och identifierar farliga kemiska ämnen och med hjälp av vår materialkunskap och kompletta analyslabb bidrar vi med råd för att minska riskerna.

Forum för Giftfri miljö som arrangeras för tredje året i rad av KemI är till för att motivera och ge råd kring att arbeta för en giftfri miljö. Vi ställer ut i Strindbergsalen på Munchenbryggeriet under rubriken: Verktygstorget.
Vår affish med titeln: Har du koll på luften som du andas? kan du ladda ned nedan. 

Välkommen att diskutera kring ämnet vid vår utställarplats!
Ann-Christin Paul
VD
Life after Rio +20 sustainable development

Prof Sachs beskrev den värld vi lever i och tillskrev individer och samhällen ett stort ansvar att forma världen. Vi kan inte kräva av utvecklingsländer att de ska låta bli ekonomisk utveckling och offra sig utan de teknologier som finns måste de också få utnyttja även om det under en 20-30års period kommer att spä på den globala uppvärmningen. Den rika världen måste därför i högre grad ta sitt ansvar och likt Sverige försöka minska sin påverkan på koldioxidutsläppen.

Nu undrar du vad detta har med PP Polymer och Paxymer att göra?  – jo vi försöker precis som uppmanas att ta vårt ansvar till att förbättra och minska utsläpp av gift till naturen och förstörelse för vår jord. Genom alla produkter vi utvecklat genom åren anser vi att vi bidrar. Speciellt genom vårt halogenfria flamskyddssystem Paxymer, som är på frammarsch i Europa hos medvetna bolag.

Prof Sachs pekade på att den globala uppvärmningen redan är här. Man har nu uppmätt en 3-gradig uppvärmning på signifikant nivå över världen och han visade på värmekartor som sträcker sig från 1955 fram till 2011. För att inte tala om 2012 där stora delar av världen upplever torka utanpå vad som tidigare siktats, inkl USA. Prof Sachs är väldigt kritisk till USAs agerande i globala frågor och säger att bristen på åtgärder resulterat i  stigande världsmarknadspriser på mat. Han ger dessutom sarkastiskt ett exempel på åtgärd från USA: en guvernör utlyste en tre-dagars böneaktion för att be om regn,  istället för att möta och försöka förhindra den globala uppvärmningen.

Gunilla Carlsson, biståndsministern, som var med i panelen, höll med om det som diskuterades och tillsätter en kommission nu i höst som ska titta närmare på hur regeringen kan möta dessa krav och hon vädjar till individen och speciellt ungdomar att engagera sig. Budskapet är att även den enskilde kan göra skillnad. 

Intervju med Prof J. D. Sachs, Director, The Earth Institute, Columbia University and Special Advisor to United Nations Secretary-General Ban Ki-moon 

 

intervju med Jeff Sachs
Ny artikel i Bygg o Teknik nr 5 2012

Vi ger i artiklarna en överblick över de olika avväganden som bör göras när luftkvalitetsanalys utförs. I den första delen fördjupar vi oss i de kemiska ämnen som oftast orsakar besvär.

Dessa ämnen kan vara: Flyktiga organiska ämnen så kallade VOC. Man kan dela in dessa VOC-ämnen i fyra olika kategorier
1. kemiskt icke-reaktiva (t ex oktan, toluen o butanol)
2. kemiskt reaktiva (t ex styren och limonen)
3. biologiskt reaktiva (t ex aldehyder o akrolein
4. toxiska ämnen

Det kan också vara MVOC ämnen som avges av byggnadsmaterial under påverkan av mikroorganismer. Aldehyder är starka oxiderande ämnen och det finns flera källor till aldehyder i inomhusluften. Det finns också fler aldehyder att mäta än enbart Formaldehyd. Aminer och PAH är ytterligare ämnen som kan förekomma.

Alla dessa ämnen kan bidra till ohälsa hos människor. Människor reagerar dessutom olika starkt på olika ämnen men vad vi upplevt under alla år vi arbetat med byggmiljöanalyser är att så fort någon mår dåligt i en byggnad så ser vi att det finns ämnen som inte borde vara där. När man väl funnit orsaken till problemet kan man oftast åtgärda det.

Läs artkelns del I genom att följa länken nedan.
Vi söker projektledare – polymeteknolog

Läs mer om tjänsten i bifogade fil och kom in med din ansökan snarast till info@paxymer.se