Vi önskar alla en riktigt God Jul och Gott Nytt År! Vi stänger helt 3 dagar mellan jul och nyår (27-29 december) och är åter på plats den 2 januari 2018. Vi stödjer UNICEFs viktiga arbete med gåvor som räddar liv.

Läs gärna våra nyhetsbrev. Polymerbrevet och Miljöbrevet båda kom ut nu i december.
Förhindra mikroplast att nå haven – EU H2020-projekt startat

Plastavfall både i fast form och i form av mikroplast förekommer i våra hav. Och det ökar. PP Polymer är stolt medaktör i ett nytt stort EU-projekt inom programmet H2020 (GA No 774586), som fått finansiering under perioden november 2017 till oktober 2021. CLAIM är namnet på projektet som består av 19 olika organisationer. CLAIM står för ”Cleaning Litter by developing & Applying Innovative Methods in europen seas” och går ut på att ta fram olika innovativa teknologier för att förebygga att synligt såväl som osynligt avfall kommer ut i Medelhavet och i Öster/Nordsjön. Det förorenade vattnet skall renas innan det når haven, antingen hos reningsverken i hamnar eller på båtar.

En av de innovativa teknologierna som skall utvecklas är KTH’s fotokatalytiska process där PP Polymer tillsammans med KTH kommer att verifiera och skala upp processen. Denna process kommer att bryta ned mikroplast med hjälp av solljus eller synligt ljus. Vi pratade om projektet med Miljöminister Karolina Skog när hon besökte oss redan den 24 augusti samma dag som Ekots inslag kring CLAIM sändes.

Projektets hemsida kommer snart upp, under tiden kan du läsa mer om projektet under dessa länkar:
Officiell pressrelease och Flyer
Flamskydd i plast – synergistisk teknologi presenteras på AMIs-konferens 5-7 december

Docent Swaraj Paul är inbjuden att föreläsa på den prestigefyllda AMI-konferensen i Köln den 5-7 december.
Konferensen handlar om trender och teknisk utveckling inom internationell flamskyddsindustri.

Swaraj Paul kommer att dela med sig av de senaste rönen inom Paxymer-teknologin. Hur fosfor och fosforkväve derivat interagerar synergistiskt med funktionella polymerer för att designa effektivare halogenfria flamskydd.

Andra företag som föreläser är Polyone, Evonik, Clariant, BASF, Dow Corning, Huber, ICL och Lanxess för att nämna några. Alla namnkunniga företag inom området. Denna konferens anordnas varje år sedan 2005.

I vårt systerföretag Paxymer märker vi att det är ett ökande intresse kring säkerhet och hälsa och de utmaningar miljön står inför. Och vi är stolta över att Paxymer betraktas som en av de mest lovande synergistiska teknologierna globalt.

Läs mer kring konferensen
Miljöministern Karolina Skog besöker Paxymer och PP Polymer.

Plasten och dess för- och nackdelar, flamskydd, kemikalieskatten, mikroplaster i haven och bioresorberbara material diskuterades under besöket och ministern fick också en tur i både labb och produktion.

Onsdagen den 23 augusti besökte miljöministern Karolina Skog PP Polymer och systerföretaget Paxymer. Mötet gav utrymme för dialog efter det att vi visat runt i lokaler och vårt välutrustade laboratorium.
Karolina Skog berättade att regeringen i höst tillsätter en utredning om plast. Materialet plast kommer att få 100 miljoner i budgeten. Ambitionen är att Sverige skall vara en spelare i världssamfundet när det gäller att definiera nebrytbarhet, hållbarhet och en officiell definition av mikroplast. Alla dessa ämnen ligger våra företag varmt om hjärtat varför diskussionen blev mycket givande. Vi är överens om att plast och kemikalier behövs. ”Välj plastmaterial där det har en funktion.” sade Docent Swaraj Paul och fortsatte: ”Kemi kan skapa problem men genom att använda kemi kan man också lösa problem”. Det gäller att nyansera debatten och ta fram relevant kunskap så att konsumenten kan göra smarta val, det var vår gemensamma slutsats.

Ett annat ämne som diskuterades var kemikaliskatten och den olyckliga utformning som den tagit. Karolina Skog försäkrade att regeringen avser att noga följa, utreda effekten av och därefter följa upp skatten. Ministern hävdar att ambitionen är att den ska ge miljönytta och lyssnade till den kritik Amit Paul framförde. Se även artiklar från Kemivärlden Biotech och Plastforum.

Slutligen diskuterades även det nya CLAIM projektet som PP Polymer nu går in i. Ett EU projekt med budget på 6 mn€ med 19 olika kontrahenter i Europa med ambitionen att finna en lösning för att bryta ned mikroplaster i haven med hjälp av solljus. Lyssna: P1 Ekot inslag om CLAIM 24 aug 2017

”Det var en konstruktiv diskussion som förhoppningsvis leder till en förändrad syn av plast och polymerer från regeringens sida. Vi är övertygade om att de här materialen kommer lösa våra framtida utmaningar och dessutom kommer ge nya möjligheter till arbetstillfällen och ny svensk livskraftig industri.” säger Amit Paul, VD för Paxymer
Sommarledigt, Vi söker polymerkemister, Nyhetsbreven finns att läsa

Vi har begränsat öppet under v 28 med viss bemanning. Vi stänger helt v 29-30 och har full bemanning igen den 7 augusti. Vi svarar oftast på telefon om det är något akut.

Något att fundera på i hängmattan:
Vi anställer i vårt systerföretag Paxymer nu polymerkemister. Följ länken för att få reda på mer.
Något att läsa i hängmattan:
Du har väl läst våra senaste nyhetsbrev. Polymerbrevet och Inomhusmiljöbrevet.

Vi önskar alla våra läsare en riktigt skön sommar!
Stockholms stads miljöborggarråd Katarina Luhr på besök!

Katarina Luhr, Miljöborgarrådet i Stockholm stad besökte på tisdagen den 2 maj PP Polymer och Paxymer. Besöket föranleddes av att de båda företagen blivit ombedda att delta i Klimatpakten Plus. Orsaken är att Stockholm Stad har identifierat det miljö och klimatarbete som de båda företagen bedriver och man ville informera sig mer kring våra verksamheter. Staden har ett uttalat önskemål om att interagera med de företag som finns inom kommunens gränser i syfte att på sikt kunna nå visionen klimatneutral stad 2030. Våra företag passar väl in i stadens strategi eftersom Paxymer är ett av få producerande företag i staden med sin unika produkt Paxymer®, det giftfria flamskyddet för plaster och PP Polymer arbetar sedan mer än 30 år med hållbar utveckling inom hela polymerområdet.
Under rundvandringen på företagen besöktes vårt välutrustade laboratorium där bl a praktiska analyser för att säkerställa luftens kvalitet förevisades. Det finns många olika material i våra byggnader idag, därför är det viktigt att förstå sambandet mellan luftkvaliteten och de emissioner dessa material under stressade förhållanden kan ge upphov till. Vid rundvandring i Paxymers fabrik diskuterades problematiken med att få tillgång till fossilfria råvaror. Det halogenfria flamskydssystemet fungerar redan idag såväl för de mest miljötrevliga plasterna polyolefiner, PP o PE som också för framtidens fossilfria plastmaterial.
Luftkvalitetskollen™

Nyhet!
PP Polymer erbjuder nu också privatpersoner att kontrollera sin inomhusluft. Vi har satt samman ett paket som heter Luftkvalitetskollen™. Det består av 3 viktiga mätningar som gör att du får kontroll över hur inomhusluftens kvalitet ser ut i din bostad. Vi själva kan hjälpa till att utföra mätningarna om du bor i Storstockholm med omnejd. Och i paketet ingår fördjupad konsultation kring resultatet av analyserna. Klicka in på Luftkvalitetskollen™ för mer information och priser.
Substitution i centrum – med Paxymer som gott exempel

Planen var att Näringsminister Mikael Damberg och Miljöminister Karolina Skog skulle mottagit utredningen kring Substitutionscentrum i Paxymers fabrik idag på morgonen. Paxymer/PP Polymer blev utvalda som plats för överlämningen på grund av sitt unika engagemang i substitutionsfrågor. Som ofta sker kom andra åtaganden för ministrarna emellan. Kemisk Tidskrift fick dock en exklusiv intervju med miljöministern. se artikel i Kemivärlden Biotech:
Paxymer är ett av bolagen i vår familjeägda koncern. Vi har sedan 1985 arbetat med substitution av farliga produkter inom industrin till miljö- och hälsosmarta lösningar inom polymerkemi. Paxymers vision är att bli en av de ledande aktörerna på giftfritt flamskydd i världen. Teknologin är patenterad och utvecklad i Sverige och har sedan början rönt stor internationell uppmärksamhet. Paxymer AB utvecklar och producerar produktserien Paxymer® som används inom främst transport-, bygg- och elektronisk industri. Fördelarna med Paxymers teknologi jämfört med konventionella bromerade alternativ är att det är fritt från långlivade och giftiga kemikalier samt att det förbättrar brandsäkerheten genom att minska mängden giftig rök och sakta ned brandspridningen. För industrin innebär innovationen att man kan börja använda giftfria alternativ utan att göra avkall på produktprestanda som hittills varit fallet. 
Utredningen gäller bildandet av ett centrum för giftfria produkter där resurser och kompetens skall samlas för att hjälpa företag att framgångsrikt eliminera farliga och långlivade kemikalier. Målet är att snabbare kunna nå målet om en giftfri miljö. Paxymer AB välkomnar utredningen och hoppas att detta skall kunna öka substitutionstakten av giftiga kemikalier. Utredningen har löpt sedan 2016. För mer information se länk till utredningen:Plastforum uppmärksammar vårt projekt kring Mikroplaster i haven

PP Polymer och KTH tar plats i nytt EU-projekt skriver Plastforum i dagens nyhetsbrev.
Det handlar om nanoteknologi som skall skalas upp för att rena haven från mikroplaster. Horizon2020-ansökan är insänd och projektet heter CLAIM. Läs mer här:

 
Kaliforniskt innovationswebinar kring gröna flamskydd – Paxymer inbjuden

Amit Paul, VD Paxymer AB har blivit inbjuden att delta i ett webinar kring ”innovationer i spotlight” från det välrenommerade clustret GC3 Green & Bio-based Chemistry startup network. I en webinarserie ger GC3 exempel på den senaste tekniken i utmanande sektorer. Du kan registrera dig och lyssna på sändningen live torsdag den 2 mars 2017, kl 17.00.

”Ambitionen med detta webinar är att förse företag med en överblick över marknaden. Ge en inblick i de nya tekniker som finns tillgängliga idag och berätta hur företag kan minska sina materials ”toxic footprint”. ”, Säger Amit Paul, VD Paxymer” Jag tror detta webinar är intressant för alla företag som konfronteras med flamskyddsmedels krav, såväl återförsäljare, konstruktörer, inköpare som materialexperter.”

Paxymer, PP Polymers systerföretag, är utvalda för att prata kring halogenfria flamskydd i polyolefinbaserade material. L Harrimann från Massachusetts Toxics Use Reduction Institute öppnar webinariet och ger en bakgrund kring flamskydds funktionalitet och olika teknologier som finns idag på marknaden. Dessutom deltar FRX Polymers J-P Lens och berättar om halogenfria flamskydd i konstruktionsplaster. Läs: mer info kring webinariet